U přehrady Vír

Moravská přehrada Vír patří k největším v České republice, alespoň pokud jde o hráz. Ta je vysoká 76 metrů, přičemž nejvyšší v Česku je Orlík s 91 metry. Jezero, které vzniklo stavbou betonové hráze, však není příliš rozlehlé, protože řeka Svratka tu teče úzkým údolím a má (nebo spíš měla) relativně velký spád.

Přehrada byla vybudována v letech 1947-1957, nešlo tedy o typické „dílo socialismu“, o vybudování se uvažovalo už dříve. I proto je možná tato stavba trochu méně známá. Vírská nádrž je navíc určena jako rezervoár pitné vody, proto se tu nesmí tábořit ani koupat – na rozdíl od Orlíka. Po pravém břehu však vede cyklostezka a jízda po ní je skvělá. Sice jedete většinou lesem, ale občas se naskytnou krásné výhledy na jezero i okolní vrchy.

Navíc velmi pěkná krajina je i nad přehradou. Ve výšce přes 700 metrů tu najdete železnou rozhlednu Horní Les (200 schodů, velmi vysoká), ze které je vynikající výhled na velký kus Moravy. Pod rozhlednou je městečko Rovečné, kousek odtud Bystré, kde se točili Všichni dobří rodáci. Když to vezmu kolem a kolem, tak tohle je jeden ze skutečně nejhezčích koutů celé České republiky. Je to dáno typem krajiny, kdy se střídají vrchy a údolí, dále tím, jak se tu prolínají luční, lesní a polní partie. A navíc tu není okolo žádný průmysl, ani větší město. Je to skutečná idyla – tedy když je hezky.

Komentáře k článku

Napsat komentář