Zahrál jsem 39 stablů a stejně zvyšuji! Jak je to možné?!

(GOLF) Před nedávnem se po koronavirovém přerušení rozjely po republice turnaje a každý den jejich počet roste. Mnozí hráči rekreačních turnajů jsou ovšem velmi překvapeni situací, kdy zahrají 39 stablefordů, turnaj třeba i vyhrají a přesto se jim hendikep zhorší. Čím to je?

 

Vysvětlení přináším podrobněji níže, vyjímám klíčové pasáže z mého článku o novém způsobu počítání podle WHS (World Handicap System), který vyšel na konci loňského roku v tištěném vydání Golf Digest.

Velmi stručně: zatímco podle předchozího počítání dle systému EGA znamenalo 39 bodů VŽDY snížení, nyní se WHS hendikep počítá podle průměru osmi nejlepších výsledků z posledních dvaceti, a to navíc podle počtu ran. Vašich 39 bodů je možná skvělý výsledek, ale tento výsledek „vytlačil“ jiný, ještě lepší, který byl zahrán dříve (a má nyní pozici č. 21) a při němž jste dosáhli např. 40 stablefordů.

A co víc – nejde jen o prostý počet stablefordů, ale o to, jaký jste měli dříve hendikep. Takže je dokonce možné, že nyní zahrajete 39 stablefordů, a tento výsledek bude znamenat zhoršení, a přitom oněch 39 stablů „vytlačilo“ výsledek pouhých 38 stablefordů! Jenže oněch 38 stablefordů jste zahráli při jiném hendikepu, nižším, tedy celkově jde o skutečně vás nejlepší výsledek za posledních dvacet her.

V každém případě si vždy na serveru ČGF najděte svoji herní statistiku, je na hlavní stránce cgf.cz vpravo, modrý proužek. Na něj klepnete, zadáte své jméno a klubové číslo, a vidíte, jaká je vaše herní historie. Klíčový je vždy sloupec nazvaný PO, neboli přepočtená odchylka. To je vlastně výše vašeho hendikepu po každé hře, kterého jste dosáhli. A z nich se váš HCP vypočítává – sečtu osm řádek s nejnižším číslem a určím jejich průměr. Jsou to tmavě zelené řádky, osm vašich nejlepších výsledků, podle nichž se hendikep určuje. A všímejte si pozorně i posledních pěti řádků, ty už zelený podklad nemají. Ty jsou také definitivně „ze hry“, podle nich se nic nepočítá.

Typickým příkladem je přiložený obrázek se statistkou hráče, který zahrál 20. 5. 2020 plných 40 stablefordů, ale přesto zhoršil svůj HCP. Protože tímto výsledkem, jehož přepočtená odchylka byla 8,8 (zahrál 83 ran), vytlačil svůj nejlepší výsledek z 29. 6. 2019, jehož přepočtená odchylka byla 7,9. Tehdy zahrál 39 stablů, což je méně než 40, ale lepší počet ran, 81.

Jak se dočtete níže, a jak je nutné stále zdůrazňovat: stablefordy nyní vůbec nehrají roli pro výpočet vašeho hendikepu. Jsou jen číslem, které rozhoduje o vašem umístění na konkrétním turnaji, pokud se hrál na stableford.

 

*

Jak a podle čeho si nově počítáme hendikep

Hendikep se nezvyšuje či nesnižuje tzv. iteračním způsobem, kdy výše nového hendikepu vycházela z předchozího hendikepu – hráč měl např. HCP 15, zahrál 40 stablefordů a snížil na 13,8. Hendikep je nyní tvořen průměrem z nejlepších výsledků podle počtu ran.

Hráčův hendikep se určuje podle nejlepších osmi výsledků z posledních dvaceti her – jedná se o matematický průměr z těchto her. Jde o výsledky z turnajových her nebo tzv. nesoutěžních výsledků; tyto výsledky musí být zaneseny na server ČGF, jako tomu bylo doposud.

Pokud nemá hráč odehráno dvacet výsledků, může se mu HCP vypočítat i z pouhého jediného výsledku. Samozřejmě s nárůstem počtu výsledků bude i hendikepový výpočet přesnější.

Hendikep se určuje podle celkového počtu ran, které hráč zahrál, a to v kole na 9 nebo 18 jamek. Matematicky se hendikep odvíjí od počtu zahraných ran, a to ve vztahu ke course ratingu a slope ratingu hřiště a konkrétním odpalištím, z nichž hráč hrál.

Maximální skóre na jamce pro výpočet hendikepu je netto double bogey. Např. pro hráče s HCP 18, který má na každé jamce jednu ránu k dobru, je na čtyřparu jeho netto double bogey výsledek 7 (par 4 plus 1 rána k dobru = 5; double bogey je tedy 7). Na tříparu je pro daného hráče netto double bogey 6 ran a na pětiparu 8. I když zahraje dotyčný hráč na pětiparové jamce 9, 10, 11 ran či vyšší výsledek, pro výpočet hendikepu se mu bude počítat jen 8. On sám si do skórkarty přitom může (a při hře na rány i musí) zapisovat 9, 10, 11 i vyšší čísla, anebo…

… vyšší čísla zapisovat nemusí, protože pokud se nebude hrát na rány, ale na stablefordové body, hráč může i nadále „škrtat jamku“. Nemusí každou jamku dohrávat a na každé zapisovat počet ran. WHS systém automaticky započítá hráči na této škrtnuté jamce netto double bogey – tedy par jamky + rány k dobru + dvě rány.

Dosažené stablefordové body v turnaji nemají na změnu hendikepu žádný přímý vliv; hranice 36/37 dosažených stablefordů není už určující. Není ani potřeba pro výpočet hendikepu dělit hráče na kategorie (např. 4,5 – 11,4; 11,5 – 18,4; 18,5 – 26,4 atd.), kdy každá skupina dříve snižovala o různý počet desetin či plných bodů a zvyšovala podle různých ochranných hranic (dosažených 31, 32, 33, 34, 35 stablefordů). Je dokonce možné, že hráč, který zahraje 37 stablefordů, a podle starého systému EGA by snížil, nyní zvýší svůj hendikep.

I nadále se hrají turnaje na stablefordové body, rekreační turnaje se tedy hrají stále stejně. I nadále proto turnaje vyhrávají ti s 37, 40 nebo 45 stablefordy. Ale počet dosažených stablefordů nemá již přímý vliv na výši hendikepu. Hranice 37 dosažených stablefordů, kdy jste začali zlepšovat, nyní vůbec nic neznamená.

V turnajích je nadále možné dělit hráče na nejrůznější výkonnostní skupiny podle jejich HCP, např. 0 – 12; 12,1 – 18; 18,1 – 36; 37 – 54 a další varianty. Vítězové se určují podle počtu získaných stablefordů, a to v různých kategoriích podle výše hendikepů. Ale je vždy možné hrát i na brutto rány, netto rány atd.

Dříve se v České republice v kategorii hráčů s HCP 37-54 pouze snižovalo, nyní však i tito hráči mají svůj HCP pohyblivý, podle výsledků mohou zvyšovat i snižovat.

Hendikepy se oficiálně nemění okamžitě po hře, ale vždy v noci po turnaji, po odevzdání výsledku. Do té doby jsou nově spočítané hendikepy neoficiální.

Případ příliš nízkých výsledků (například„zadržený“ hendikep): pokud hráč přinese výsledek výjimečně nízký, konkrétně sedm nebo více úderů pod svůj aktuální hendikep, bude mu jeho HCP okamžitě snížen o jednu nebo dvě rány. K tomuto snížení může dojít opakovaně, pokud bude hráč opakovaně přinášet výsledky výrazně nižší, než je jeho HCP.

Případ příliš vysokých výsledků (například výrazný pokles formy kvůli nedostatku tréninku): pokud bude aktuální výpočet hendikepu z posledních her výrazně vyšší, než je nejlepší hendikep hráče za posledních 12 měsíců, bude zvýšení o něco potlačeno. Hendikep se proto hráči nemůže zvýšit za 12 měsíců o více než pět ran.

Nový World Handicap System pouze mění způsob výpočtu hráčova HCP. Nic nemění na tom, kolik ran bude dostávat hráč na jamkách k dobru. Stále platí tabulky ukazující tzv. výpočet hracího hendikepu. Hráčův HCP je stále veden na serveru ČGF, automaticky se mu HCP podle výsledků mění.

 

Matematická rovnice: takto se to počítá

Jakým způsobem se podle počtu ran za kolo počítá výše hráčova hendikepu? Na to existuje v případě běžného kola hraného za běžných podmínek na 18 jamek jednoduchý matematický vzorec: (vaše skóre – course rating) x 113 / slope rating.

Hodnoty course rating (CR) a slope rating (SR) jsou základními veličinami vzešlými z oficiálního měření hřiště; u nás měří hřiště normovací komise ČGF. Systém CR a SR je americký, ale je dnes používán na téměř každém hřišti světa. I proto bylo možné vytvořit World Handicap System, neboť každé hřiště na světě je měřeno stejnou metodikou.

Course rating je číslo, které udává obtížnost hřiště pro scratch hráče, tedy výborného hráče s HCP zhruba 0. Například středočeská Loreta s parem 72 má pro muže ze žlutých CR 70,1 a z bílých 72,4. Scratch hráč by zde měl zahrát ze žlutých 70 ran a z bílých 72 (a půl rány). Naopak Albatross, rovněž s parem 72, má CR ze žlutých 73, z bílých 75,1 a z černých 77,3. A jako třetí příklad: Čertovo Břemeno, s parem 70, které má CR ze žlutých 67,2 a z bílých 68,7. Pro scratch hráče je tedy nejtěžším hřištěm Albatross, pak Loreta a nakonec Čertovo Břemeno, kde např. ze žlutých má zahrát skoro tři rány pod par.

Slope rating vyjadřuje obtížnost hřiště pro „běžného“ hráče; někdy též uváděno jako bogey golfista. Rozmezí těchto čísel je 55 – 155, přičemž číslo 113 označuje průměrně obtížné hřiště. Loreta má pro muže SR ze žlutých 138 a z bílých 143. Albatross má SR ze žlutých 140, z bílých 147 a z černých 153 (což je skoro na nejvyšší možné hranici). Čertovo Břemeno má pro muže ze žlutých SR 131 a z bílých 134. Pro běžného/bogey hráče hrajícího vždy ze žlutých je posloupnost co do náročnosti tato: Albatross 140, Loreta 138, Čertovo Břemeno 131.

Vezmeme-li výše uvedený vzorec, vypadá to v praxi následovně. Hráč zahrál na Loretě za žlutých odpališť celkem 90 ran (jde o číslo započítávající jako maximální výsledek na jamce hráčovo netto double bogey). Takže: (90 – 70,1) x 113 / 138 = 16,29, zaokrouhleno na 16,3. Na Albatrossu pak zahrál ze žlutých 98 ran. Takže: (98 – 73) x 113 / 140 = 20,17, zaokrouhleno na 20,2. A na Čertově Břemeni zahrál hráč 83 ran. Takže: (83 – 67,2) x 113 / 131 = 13,6.

Hráč uhrál tři výsledná čísla 16,3 a 20,2 a 13,6, která se nazývají přepočtené odchylky. Každý výsledek se takto převede na uhranou přepočtenou odchylku, odpovídající uhranému hendikepu. Z posledních dvaceti se pak vybere osm nejlepších a z nich se vytvoří průměr, který určí aktuální hendikep hráče. S každou novou hrou pak z předchozích dvaceti vypadne nejstarší výsledek, tím pádem se nově určí nejlepších osm a z nich se opět sestaví průměr.

V případě, že hráč ještě nemá odehráno dvacet výsledků (měl by např. jen ony tři zmíněné výsledky z Lorety, Albatrossu a Čertova Břemene), je výpočet obdobný, jen se do průměru vybírá méně výsledků. Například při šestnácti výsledcích jen pět nejlepších, při deseti jen tři nejlepší, při pěti a méně pouze jediný nejlepší. Na samotném počátku, při určování úplně nových hendikepů, se navíc započítává ještě další záporná úprava, která chrání ostatní hráče před tím, aby daný hráč nedostával příliš velkou výhodu v podobě příliš vysokého HCP.

 

 

 

 

 

Komentáře k článku

Napsat komentář