Před dvaceti lety vznikl nový server ČGF. Jak se zrodil?

(GOLF) Na konci dubna 2001 byl spuštěn nový server České golfové federace. Přesněji: vznikla zbrusu nová databáze registrující výsledky všech turnajů a evidující také hendikepy všech tehdejších hráčů ČGF. Bylo jich v té době už přes 8 000.

Celorepubliková databáze na serveru cgf.cz je dodnes mimořádným praktickým pomocníkem i informačním zdrojem. Zjednodušuje všem hráčům v zemi vedení jejich hendikepů, hřištím pak usnadňuje agendu spojenou s turnajovým životem. Následující článek se za historií vzniku databáze-serveru ohlíží. Text je součástí připravované knižní publikace nazvané Historie českého golfu od roku 1990 do současnosti.

*

Vznik celorepublikové internetové databáze ČGF zásadně změnil každodenní golfovou praxi na federační, klubové i individuální hráčské úrovni. Na tehdy již existujících federačních stránkách cgf.cz (založeny 1997 na adrese czechgolf.cz, od roku 2000 na cgf.cz) se dosud informovalo o dění v golfu a ve federaci, ale v rámci nového podoby serveru začaly být zaznamenávány veškeré turnajové výsledky hrané pod hlavičkou ČGF a řešena začala být i stěžejní golfová agenda, vedení hendikepů.

Hendikepy hráčů byly do té doby pouze v gesci jejich domovských klubů, které od půlky 90. let používaly k jejich zpracování počítačový program Golf Club. Každý hráč měl i svoji papírovou Hendikepovou kartu. Kluby předávaly výsledky do ČGF, kde byly zpracovány Václavem Janouškem a poté publikovány v jednoduché formě přepisu z počítačového programu. Ivan Paggio tehdy chodil pro výsledky s disketou do sídla ČGF v Erpetu a z domova je publikoval na golf.cz.

Výsledků koncem 90. let stále přibývalo, což vyústilo v jednání Ivana Paggia s Karlem Vopičkou, z nichž se zrodila dohoda o konceptu centralizované turnajové a hendikepové agendy. Do ní by výsledky byly přímo zadávány a pak publikovány. Při hledání výrobce softwaru byli na doporučení Karla Kučery, tehdy spolumajitele prodejny golfového zboží, nasměrováni na Jana Loužeckého a společnost CT Group. Ta byla v té době už tvůrcem unikátního online bankovního transakčního systému.

„Když se podařil husarský kousek s bankou, nebylo proč se domnívat, že by se neměl podařit první centrální systém pro golf v Evropě,“ uvažoval Loužecký. Dalších konzultací se účastnil i Václav Janoušek coby šéf hendikepové komise, následně Dalibor Procházka, který se oblasti IT v ČGF věnoval nejvíce, a který vytvořil zadání tří základních agend serveru: členské, turnajové a hendikepové. Paggio doplnil ještě agendu redakční systém pro uveřejňování článků. Podle toho také Loužecký server technicky připravil.

Paggio výsledné jednání o existenci serveru popisoval: „Když bylo vše koncepčně vyjasněno, šli jsme s Karlem Vopičkou za tehdejším prezidentem Hanušem Goldscheiderem. Ten se jenom zeptal: „Potřebujeme to?“ Po našem aktivním pokyvování pronesl: „Tak to udělejte.“ Smlouva podepsaná Janem Loužeckým a Hanušem Goldscheiderem v Erpetu nese datum 9. října 2000.

V březnu 2001 byl server naplněn daty o hřištích a hráčích, jejich hendikepech. Hráčů tehdy bylo přes 8 500, hřišť 22. Spuštění proběhlo 28. dubna 2001, došlo k prvním změnám v hendikepech hráčů. Před prázdninami byl server ve verzi 1.0 oficiálně předán ČGF, novému prezidentovi Milanu Veselému. Souběžně probíhalo ladění funkcionality. Server zpracovávající výsledky prvních několik měsíců nefungoval podle představ a z mnoha stran se na federaci, jmenovitě i na Ivana Paggia, snášela kritika.

Nicméně chyby se podařilo odstranit, a tak mohla na konci roku proběhnout první kompletní kontrola hendikepů všech hráčů. K 31. prosinci 2001 došlo k ukončení podvojnosti evidence hendikepů, tedy ke konci papírové Hendikepové karty. Napříště měl mít každý český golfista svůj hendikep vedený jen elektronicky.

Základní podmínkou fungování bylo připojení všech klubů k internetu. Tehdy nešlo o samozřejmost. Pomocnou ruku poskytla společnost Contactel, a to zavedením satelitního internetu, díky kterému se mohly připojit i hřiště v lesnatých oblastech (např. Cihelny). Některé kluby také nadále používaly klubové programy, neměly chuť stav měnit. Vyskytly se i potíže se zaváděním identifikačních karet, které měly magnetický proužek. Problém představovala rovněž vzájemná komunikace mezi odborníky na počítače a golfisty – každý měl svůj svět. Nicméně obecně lidé serveru přáli a kluby si na pohodlnější způsob evidence zvykly. Rychle také vznikly modernizované verze, v roce 2003 už to byla verze 3.0.

Centrální federační server byl v té době v Evropě unikátní. I nadále nejde o samozřejmost. V mnoha zemích se stále používá lokální verze golfové agendy, každý klub má svůj server a svůj program, národní federaci pak odevzdává pouze dílčí výstupy. ČGF klubům zjednodušila situaci, provoz serveru také platí, ušetřila práci i peníze. Na straně druhé se tím kluby s federací výrazněji provázaly, jsou na ní v tomto ohledu závislé.

Vznik serveru proměnil golfovou sféru. Umožnil hráčům pohodlně a přehledně sledovat vlastní výsledky a výši hendikepu. Veškeré výsledky z turnajových her byly nyní k dispozici, téměř bezprostředně po odehrání. Hráči viděli nejen sebe, ale i výsledky a hendikepy ostatních.

Koncentrace dat z celé republiky dostupná každému, na jednom místě a 24 hodin denně, měla ovšem za následek, že se mnozí golfisté začali aktivněji zajímat o „čísla“. Kdokoliv mohl nyní také vidět, kdy a kde se ten který hráč účastnil turnaje, zda například hrál ve všední den (v pracovní době?), na jakém hřišti, kterého firemního turnaje (na pozvánky) se účastnil, jaký přesný výsledek zahrál. Mohl si dokonce ověřit, zda ten či onen kolega z flajtu nahlásil na jamce správný výsledek.

Hendikep se stal věcí veřejnou. Nelze nijak doložit, jaký vliv to mělo na myšlení a chování každého hráče. Někdo se tím zabýval více, někdo méně a někdo vůbec. Vyskytly se ovšem i názory, že právě server je příčinou vyšší „honby za hendikepem“. V každém případě se z hendikepů stal prvek stále přítomný a všem viditelný. Z hlediska účasti na turnajích to byl i jistý průnik do soukromí (GDPR neexistovalo), ale společnost si rychle přivykla na snadnou dostupnost informací.

Na pohodlnost a samozřejmost zaznamenávání výsledků a vedení hendikepu si golfisté zvykli okamžitě. V evropském kontextu jsme se serverem mohli i pyšnit.

 

Komentáře k článku

Tomáš Ondřejovský (17.04.2022, 15:27)

To, že se přestaly zveřejňovat výsledky (a účast) na turnajích kvůli GDPR je nesmysl.

Napsat komentář