Odešla Jitka Němcová, nenápadná, ale významná žena z Čertova břemene

(GOLF) Ten obraz mám v mysli a zůstane tam dlouho. Nenápadná černovlasá žena vchází do prostorné klubovny hřiště Čertovo břemeno a s jemným úsměvem nás zdraví. Drží se poněkud zpátky, nechce rušit hovor svého manžela a majitele hřiště, Jiřího Němce. Ale když se připojí a pronese poznámku, krátkou výstižnou větu, vnímáte její přirozenou jistotu a bystrý úsudek. Dojde vám, že zosobněním Čertova břemene je sice dr. Jiří Němec, který areál vybudoval, ale nebylo by to možné bez člověka, který stál po jeho boku přes 60 let. Bez celoživotní podpory a účasti jeho ženy Jitky.

 

Jiřího Němce z Čertova břemena zná každý, jeho ženu Jitku znali jen členové klubu. Bohužel nebude již možnost ji u hřiště a ve zdejší klubovně potkat. Dne 27. května 2020 ve věku 85 let zemřela.

Pamatuji si nejen její decentnost, ale také živost při hovoru s blízkými. Její vzdělání, vkus, zájem o zahradu – nejen tu okrasnou, ale i užitnou, o ovoce a zeleninu. Pamatuji si její ukotvenost v normálním životě, věcnost. Kdo mohl vkročit i do soukromého domu, který Němcovi mají na Čertově břemeni už desítky let a kam jezdili původně „jen“ na rekreaci, ten mohl ocenit jednoduchost jejich zdejšího života a bydlení. Důraz na to, aby zde byly věci původní, normální a k užitku. Nic okázalého, nic nepřirozeného. Člověk rázem viděl, že tady se žije čistě. Ve smyslu doslovném i obrazném.

Jitka Němcová byla důležitou součástí Čertova břemene posledních dvaceti let, kdy zde existuje golfové hřiště (otevřeno bylo již roku 2002, areál nyní opět prošel významnými inovacemi, další – včetně zakopání vysokého napětí – se chystají). Byla to žena s rozhledem a elánem, a tudíž nebránila svému muži, aby si na důchod, a navíc hned u jejich chalupy, pořídil takovou bláhovost, jakou je golfové hřiště. Podporovala ho v realizaci jeho snu o „návratu k půdě“, byť ve zcela moderním pojetí. Ze zahrady u rodinného domu pak sama udělala okrasný park, přirozeně navazující na hřiště. A je skutečně paradoxem, že ačkoliv Jiří Němec dodnes golf nehraje (ovšem již od roku 2003 je golfovým rozhodčím), jeho žena golf rekreačně hrála; letos se chystala na další lekce s trenérem. Považte: mít osmdesát let a ještě se vrhat do nových aktivit, navíc sportovních. To vyžaduje skutečně živý, nerezignující pohled.

Při rozloučení s Jitkou Němcovou ve čtvrtek 4. června 2020 v Táboře zazněla i tato slova:

„Přišli jsme se rozloučit s mimořádnou ženou, krasavicí tělem i duchem. Prožila dlouhý i naplněný život, vždyť při jejím narození byl prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk. Představme si vše, co se od té doby událo a čeho byla svědkem…  Její náročnost k sobě i druhým byla pověstná. Když ji rodiče poslali do učňovské školy vyučit se švadlenou, „zabloudila“ a končila v mladoboleslavském gymnáziu. Udělala dobře, jinak by Akademie věd přišla o vědeckou pracovnici v oboru finančního práva, obohacenou zkušenostmi z práce v ústředí tehdejší Státní banky. 

Bylo krásné s ní žít, ale zároveň velmi náročné s ní udržet krok. Jistá umanutost ji provázela celý život. V mládí byla špičkovou amatérskou tanečnicí, a ještě pár dní před svým skonem si vyjednávala golfové lekce…  Hovořila plynně několika cizími jazyky a jen málo Francouzů zná Paříž, Francii a francouzskou kulturu jako ona.

Žila naplno a všestranně, ale jedna zásadní priorita přebíjela všechny ostatní zájmy – starost o rodinu. Byla jak spojovacím kamenem rodinné soudržnosti, tak nesmlouvavým dohlížitelem nad vzděláním dětí i vnoučat. Vždy byla hlavně vzorem hodným přirozeného následování, ale ve správné momenty nahrazovala naše výpadky svojí silnou vůlí, která – ať už jsme chtěli, nebo ne – vítězila nad malomyslností. S noblesou jsi žila – a s noblesou odcházíš.“

Čas běží, golfové míče budou na Čertově Břemeni dál létat nad zdejšími fervejemi, kolem letitých stromů a kamenných shluků, krásná příroda tu bude dál žít svým utěšeným a pravidelným tempem. Nejen nejbližším, rodině, ale i návštěvníkům a golfovým hráčům, kteří mají toto místo rádi, zde však bude Jitka Němcová chybět.

 

 

 

Komentáře k článku

Napsat komentář