Nejkratší konference ČGF v historii

(GOLF) Asi nikdo z delegátů letošní konference České golfové federace nevěřil, že by se jednání mohlo odbýt v časovém horizontu zhruba dvou hodin. Ale nepředstavitelné se stalo skutkem.

 

Mám v živé paměti konference, které trvaly celý den. Začalo se v devět ráno a končilo někdy o páté, kdy řady delegátů postupně řídly a ti přítomní byli již zmožení. Hodně lidí vystupovalo v nejrůznějších diskuzích, bývaly to dramatické chvíle.

Letos se začalo v 9.45 a před 12.00 byl konec. Prezident ČGF Zdeněk Kodejš dokonce delegáty požádal, aby měli ještě chvíli strpení, protože oběd, který byl nachystaný až na 13.30, ještě není připraven. Nezažil jsem konference v devadesátých letech, ale i ty „standardní“ po roce 2000, tedy bez nějakých vypjatých situací, vždycky bývaly delší, končilo se až po poledni.

Je pravdou, že letošní konference neměla na programu prakticky žádné kontroverzní téma, nevolil se nový prezident, nezvyšovaly poplatky atd. Tím, že se dnes nové kluby příjímají nikoli na konferenci, ale výborem ČGF, se také jednání výrazně zkrátila (bez nostalgie vzpomínám, jak někdy až smutně potupné bylo toto veřejné přijímání do „party“). A hlavně: český golf se také nenachází ve stavu nějaké výrazné změny. Je možné říct, že se ustálil, přičemž tento trend trvá už poslední dva roky.

Registrovaných hráčů nepřibývá, je jich 56 352, což je sice méně než za předchozí období, ale pokles o pouhých 86 hráčů je vskutku zanedbatelný. Byť je to vůbec první pokles v historii golfu od roku 1989. Výrazněji se nemění ani počet hřišť, znormovaných je v Česku 104 (před rokem 102). I počet turnajů je shodný, konalo se jich za rok 2015 celkem 6 629, což je nevýznamný pokles o 33 turnajů oproti roku 2014. Klubů má ČGF v současnosti 181, přičemž za rok 2015 a v prvních měsících roku 2016 přibyly celkem 4 kluby. I zde je vidět výrazné zpomalení růstu oproti době před deseti lety, kdy přibývalo ročně deset i více klubů. Navíc nové kluby jsou dnes většinou bez hřiště.

O celé situaci nakonec výmluvně svědčí i počet delegátů přítomných na jednání. Ze zmíněných 181 klubů zde bylo jen 93, tedy zhruba polovina. Z nich pak 81 delegátů pocházelo z klubů, které mohou hlasovat. V minulosti sice nikdy nebyli na konferencích přítomní zástupci všech klub sdružených v ČGF, ale vždycky bývalo hodně nad padesát procent. Jakoby se tu projevilo, že kluby, či přesněji hřiště, si žijí svým vlastním životem, vědí, že ČGF jim v jejich „boji“ o hráče i žití a přežití nijak výrazněji nemůže pomoci. Ale možná bylo příčinou nepříliš velké účasti prostě to, že na programu nebylo nic zásadního k projednávání.

Ať tak či tak, český golf si plyne svým pozvolným tempem. Zároveň ČGF jako orgán funguje a pracuje relativně spolehlivě, neprochází krizí či problémy. Rozpočet je mírně ziskový, personální obsazení ustálené (Zdeněk Kodejš coby prezident nicméně zmínil, že ještě neví, zda bude kandidovat příští rok znovu na funkci prezidenta). Jako dobrý krok se ukázalo ustavení funkce sportovního ředitele, prospěšným krokem určitě bude i to, že mediální a marketingová agenda se přesune na sekretáře federace. O tom, že loňská letní mediální kampaň „Na to nemáš“ nebyla moc zdařilá, se mluvilo, ale nijak moc se to nerozmazávalo. ČGF také bude více podporovat nejen amatérskéhráče, ale zaměří se i na některé profesionály.

Co víc dodat? Asi už nic podstatného.

 

Komentáře k článku

Napsat komentář