Vyšla unikátní publikace mapující český golf, o hře je v ní „všechno“

Český golf má knihu, která je v oblasti naší sportovní historiografie událostí a kterou určitě každý český golfista přivítá. Kniha s názvem ČESKÝ GOLF / HISTORIE OD ROKU 1990 DO SOUČASNOSTI komplexně a detailně mapuje vše, co se v této oblasti od roku 1990 do současnosti odehrálo. Jejím autorem je golfový publicista a historik Andrej Halada a rozsah jeho práce hovoří sám za sebe: 400 tiskových stran velkého formátu a k tomu 800 fotografií, včetně četných tabulek, statistik a přehledů.

Publikaci ČESKÝ GOLF / HISTORIE OD ROKU 1990 DO SOUČASNOSTI vydává pod hlavičkou Universum nakladatelství Euromedia Group, kniha je k dostání v běžných knihupectvích za cenu 1 290 korun, přes e-shop luxor.cz je k objednání ZDE, a to za výhodnější cenu 1 032 korun. 

Kniha mapuje dění na domácí golfové scéně od roku 1990 do dnešních dnů v celkem čtyřech hlavních částech a 23 kapitolách. V úvodní části je stručně zachycena historie golfu jako hry a také minulost českého a československého golfu mezi roky 1905-1989. Druhá část je věnována českému golfu v období nových počátků mezi roky 1990-2000. Třetí část popisuje dění v klíčových letech velkého rozvoje 2001-2012, čtvrtá část pak mapuje události od roku 2013 do současnosti. V závěru jsou četné statistiky a přehledy týkající se jak hráčů, tak českých hřišť.

Jednotlivé kapitoly popisují prakticky veškeré aspekty existence golfu v Česku po roce 1990. Je tu zobrazen vznik a charakter více než jedné stovky golfových areálů, které byly u nás mezi roky 1990-2021 postaveny. Dále je tu zachycen zrod, existence a práce České golfové federace, život golfových klubů, sportovní turnaje a mezinárodní turnaje profesionálů u nás pořádané. Popsány jsou ekonomické otázky, tedy jak česká hřiště žijí, kolik golf stál a stojí, zda je drahý či nikoli. Nechybí ani golf v médiích, ekologické otázky a sociologická témata: kdo se ke golfu v Česku dostával, kdo tvořil a tvoří golfovou komunitu, odkud jsou čeští golfisté a jaký je jejich socioekonomický profil atd. 

Text není jen popisem událostí, ale také jejich výkladem, analýzou. Odpovídá například na klíčovou otázku: Proč se golf v České republice prosadil ze zemí bývalého východního bloku nejvíce? Díky čemu máme dnes v zemi přes 52 000 hráčů a 105 znormovaných hřišť a jsme díky tomu blíže Rakousku než Slovensku či Polsku?

Kniha přináší i portréty nejvýznamnějších osob v golfové komunitě (např. první prezident ČGF Hanuš Goldscheider a další osobnosti), představuje české golfové architekty, nejlepší domácí hráče. Obrazově je tu zachycena i početná galerie známých rekreačních hráčů (hokejisté, fotbalisté, umělci atd.), nechybí ani kapitola popisující mnohdy nejednoznačné setkávání sféry golfu, politiky a byznysu.

Autor Předmluvy Prokop Sedlák, někdejší viceprezident České golfové federace a golfista hrající již od konce 40. let, o knize soudí: „Vzniklo dílo obdivuhodné rozsahem i zpracováním. Každý český golfista, který v této době, tedy během tří desítek let, golf hrál či ho začal hrát, oblast sledoval, zde najde skutečnosti a děje, ve kterých zanechal své stopy.“ A jeho kolega, člen Síně slávy Českého golfu, Karel Vopička, dodává: „Je to pečlivě a hlavně pravdivě zmapovaná minulost českého golfu, zachovaná pro budoucnost. A příjemně se to čte.“

Andrej Halada popisuje zrod publikace slovy: „Myšlenka na napsání mě napadla asi před deseti lety. Hodně jsem promýšlel, jak téma uchopit a co všechno by tam mělo být. Psát jsem začal na konci roku 2020, následoval výběr fotografií plus grafická příprava knihy. Sám se divím, jak jsem něco takového vůbec mohl vytvořit, kde se ve mně vzala ta energie i výdrž? Bylo to náročné, ale ohromně mně to bavilo! Věděl jsem, co chci říct a díky třicetileté publicistické praxi jsem také věděl, jak to říct.“ V úvodu ke knize Halada poznamenává: „Vzhledem k rozsáhlosti materiálu to bylo jako stavba golfového hřiště, a rovnou velkého osmnáctijamkového. Jen jsem tohle dílo nestavěl buldozerem, ale slovy.“

Halada koncipoval text jako objektivní zprávu o českém golfu, autorský pohled je však nepřehlédnutelný. To jen přispívá k živosti i přitažlivosti textu. Výrazným prvkem jsou fotografie, kterých je tu na 800, čtenář nalezne i více než pět desítek statistických tabulek a grafů. Každé české hřiště vedené ve statistkách České golfové federace zde má svoji pasáž a také fotografii, u větších areálů i několik snímků, navíc velkých formátů. Už pouhé prohlížení a listování knihou poskytuje čtenáři mimořádný obraz o celé sféře.

Publikace rovněž představuje golf všem, kteří ho zatím nehrají. Je tak vedle své informační roviny i atraktivním propagačním nástrojem. Ukazuje český golf v celé jeho šíři a rozmanitosti. V obecné rovině to Halada vystihuje v Úvodu: „Golf je hrou krásnou i s charakterem. Hraje se v přírodě, která je upravena do úhledné parkové podoby, esteticky ho dotváří ladnost švihu a klid chůze. Na golfisty je při hře hezký pohled. A svojí povahou je postaven na principu fair play, na zdrženlivosti a gentlemanství.“

Český golf tak získává publikaci, která by mu měla dělat čest i dobré jméno. Jak uvnitř golfové komunity, tak i mimo ni, mezi všemi, kteří mají vztah ke sportu a sportování. A těch v České republice rozhodně není málo.

 

Komentáře k článku

Napsat komentář