Jak výrazně se s WHS změnily českým hráčům hendikepy?

(GOLF) Kdo své číslo ještě neviděl, ale bude takových hráčů asi jen málo, může si ho na webových stránkách České golfové federace zjistit a ověřit. Po aplikaci celosvětového World Handicap System letos v březnu mají všichni čeští hráči nový hendikep, či přesněji hendikepový index (HI). O kolik se hráčům hendikepy posunuly a jakým směrem se tyto proměny odehrály?

 

Po přechodu ze systému EGA na WHS zůstal jen málokterý hráč na úplně stejném hendikepu, ale ke skutečně podstatným změnám nedošlo. Zhruba u poloviny hráčů z celkem 52 262 se jejich nový hendikep od toho starého liší jen o několik desetin, do jedné rány. Druhé polovině se jejich současný HI od předchozího HCP už liší více, o dvě i tři rány. A pokud u nich tato změna nastala, tak větší část hráčů zaznamenala zvýšení HI, tedy zhoršení.

Celkem 26 002 golfistů nezjistilo větší rozdíl od předchozího stavu, hendikep se jim posunul v rozmezí maximálně jediné rány. Pak následuje skupina celkem 19 541 hráčů, kteří svůj HI o jednu a více ran zvýšili. Naopak u 6 717 hráčů se jejich HI o jednu a více ran snížil, tedy si polepšili.

V někdejší 1. hendikepové kategorii hráčů, tedy s HCP +9 – 4,4, se vesměs snižovalo. Celkem 286 hráčů tu snížilo o ránu a více; z toho 5 hráčů o plné tři a více ran, 12 hráčů o dvě rány. Zvýšilo naopak jen 21 golfistů. Celkově měla tato kategorie před změnou 682 hráčů, nyní má 747 hráčů. Dalibor Procházka, předseda Hendikepové a normovací komise České golfové federace, k tomu říká: „Dává to smysl, protože dříve každá rána měla pro tuto kategorii hodnotu 0,1, dnes je to 0,125. Navíc mají tito hráči většinou vyrovnanější výsledkové profily.“

V ostatních kategoriích se podle Procházky vesměs zvyšovalo: „Ponejvíce na samotném přechodu kategorií – jak ukazuje i celkový graf s oranžovými (WHS) a modrými (EGA) sloupci. Bylo zde zřejmě dost hráčů, kteří si svůj hendikep právě na hranici kategorie „chránili“. Jedná se například o hráče s někdejšími HCP okolo 18. Celkově se tak po přechodu na WHS průběh hendikepové křivky vyrovnal, je nyní plynulejší a bez výrazných skoků.“

V kategorii 4,5 – 11,4 už celkově došlo k mírnému zvýšení. O jednu a více ran zde snížilo jen 105 hráčů, o ránu a více zvýšilo 630. Ale nejvíce, přesně 2 804 hráčů, zůstalo v rozmezí jedné rány, tedy v zásadě na svém. Celá kategorie nicméně zaznamenala úbytek 530 hráčů, má nyní 3 009 golfistů.

Větší úbytek už pocítila kategorie hráčů s HCP 11,5 – 18,4, a to o 1 097 hráčů. Nyní je v této skupině 6 884 golfistů, bylo jich zde 7 981. Zde pouze 234 hráčů snížilo, naopak 4 308 zvýšilo. To je více než těch, kteří zůstali na svém: 3 439. Tato skupina hráčů jako celek už nejen zvyšovala své hendikepy, ale i hráčů snižujících je zde v relativním poměru málo.

To ostatně platí i pro další kategorii, kde zvýšení bylo nejvýraznější. U hendikepů 18,5 – 26,4 snížilo jen 710 hráčů, ale zvýšilo 6 776 golfistů. Na svém v rozmezí jedné rány zůstalo 2 381 hráčů. Dejme slovo opět Daliboru Procházkovi: „Stejně, jako si nejlepší kategorie pomohla, tak vyšší kategorie byly trochu bity tím, že každá dobrá rána předtím měla hodnotu 0,2 a vyšší, zatímco dnes je to jen těch 0,125.“

Kategorie 26,5 – 36 pak zaznamenala 2 022 snížení, 2 388 zůstalo na svém, ale 5 947 hráčů rovněž zvýšilo. Dalibor Procházka k této kategorii říká: „Zde je změna k horšímu nejpochopitelnější, protože se to hodně týká někdejších HCP 36, které byly doposud chráněny proti zvyšování. Právě jim se nový HI hodně zvyšoval.“ Je to ostatně vidět i na grafu, kde u čísla 36 je modrý sloupec (EGA) extrémně vysoký, zatímco nyní se tato skupina hráčů rozprostřela do dalších sloupců, vyšších čísel.

V poslední kategorii hráčů HCP 36 – 54 se stejně jako u těch nejlepších také spíše snižovalo. Celkem 3 334 hráčů zaznamenalo snížení a 1 859 zvýšení. Největší skupinou zde zůstávají ti, kteří se nepohnuli: celkem 11 555 hráčů. Dalibor Procházka to vysvětluje: „Je to poněkud překvapivé, že i tady se dost zlepšovalo, ale je to dáno rozdílnou metodikou pro tuto kategorii. Teď totiž dostávají více hendikepových ran k dobru, takže stejný ránový výkon znamená nižší přepočtenou odchylku alias hendikep.“

Zajímavá mohou být i čísla vypovídající o tom, jak výrazně hráči snižovali, a to napříč všemi kategoriemi.

Snížení o tři a více ran zaznamenalo 2 735 hráčů, naopak 5 443 hráčů zvýšilo o tři a více ran. O dvě rány snížilo 1 859 hráčů, zvýšilo 5 423. O jednu ráno snížilo 2 123, zvýšilo 8 677 hráčů. Zbývajících 26 002 hráčů, jak bylo již řečeno, zůstalo v rozmezí jedné rány a výrazněji se neposunuli.

„Velké změny u jednotlivců v řádu o více než jsou tři rány se vesměs týkají hráčů, kteří mají ve výsledkové historii jen pár přípustných výsledků, někdy dokonce jenom jeden,“ říká Dalibor Procházka. „Systém EGA na něco takového reagoval jen určitou úpravou, zatímco WHS reaguje skokově. Má totiž k dispozici třeba právě jen ten jeden výsledek, o který se může opřít a započítat.“

 

Psáno pro web golfdigest.cz

Komentáře k článku

Napsat komentář