03. Křivoklátské lesy a Kladensko

Z Lán vedou cyklistické trasy směrem k přírodně výjimečným lokalitám u Berounky a Křivoklátu, ale také do zajímavých industriálních oblastí u Kladna.

P1540960

Zámek Lány

Středočeská obec Lány je známá především svým zámkem, který od roku 1921 slouží jako letní sídlo československých, resp. českých prezidentů. Na hřbitově na severním okraji obce je i neokázalý hrob T. G. Masaryka. Lány jsou velmi dobře dostupné vlakem, jsou blízko tratě Praha-Rakovník. Vystupuje se ve stanici Stochov, Lány jsou dva kilometry od nádraží.

Z Lán vedou dvě hezké cesty jižním směrem k Berounce, obě po silnicích a obě okolo Lánské obory. Pokud se z Lán vydáme vlevo (z pohledu jezdce, při pohledu na mapu je to vpravo), dovede nás silnice Bělečským a Dřevíčským polesím po zhruba patnácti kilometrech do Nižboru. Odtud je možné podél Berounky pokračovat do Berouna a pak až ke Karlštejnu. Je to lehčí trasa, silnice v první části pozvolna klesá i stoupá, je dostatečně široká, vede většinou pod stromy. Od Nižboru se jede už jen po rovině a od Berouna lze kdykoli nastoupit na vlak.

P1550103a

Hrad Křivoklát

Pokud z Lán vyjedeme vpravo, dovede nás silnice zhruba po dvaceti kilometrech až k hradu Křivoklátu, který býval často místem nuceného pobytu odpůrců panovníků a jehož základy položil r. 1240 Václav I. Cestu po silnici je možné si zpestřit prohlídkou náspu bývalé koněspřežné dráhy. Odbočuje se u hájovny Píně a lesní cesta vede podél nebo přímo po náspu. Dobře jsou vidět místa křížení a také rovnoměrnost oblouků v zatáčkách.

klicava18

Údolí pod vodní nádrží Klíčava

Z Lán na Křivoklát vede ovšem ještě jiná trasa, pouze terénem, po červené značce. Jde prakticky stále lesem, dva kilometry od Lán míjíme blízké přírodní koupaliště a po dalších devíti kilometrech jsme u hráze vodní nádrže Klíčava. Byla dokončena v roce 1953 a nádrž zásobuje Kladensko pitnou vodou. Od hradu Křivoklátu  je pak možné v jízdě hustými lesy pokračovat i na pravém břehu Berounky – viz následující tip č. 4.

Lokomotiva v muzeu Lužná

Lokomotiva v muzeu Lužná

Zhruba patnáct kilometrů západním směrem od Lán je výjimečná železniční atrakce: ve vesnici se zvláštním názvem Lužná II (jde o menší část obce Lužná) je muzeum lokomotiv, jedno z nejzajímavějších i nejlépe umístěných u nás. Muzeum se nachází v bývalé výtopně poblíž nádraží, parní lokomotivy bývají pyšně vystavené okolo točny. Z Lán sem lze dojet přes samotu Amálie a po místních komunikacích. Poblíž muzea je také vrch Louštín (537 m) a v jeho okolí dobře značené stezky, četné lesní silničky a kvalitně upravené cesty. Z Lužné okolo Louštína jsou to také jen čtyři kilometry do Krušovic, kde je známý pivovar.

Rozhledna na Vysokém vrchu

Rozhledna na Vysokém vrchu

Nedaleko Lán je také někdejší uhelná oblast Kladenska, kdysi i ocelářské centrum Čech. Pozoruhodným „památníkem“ po těžbě je mohutná halda-výsypka bývalého dolu Tuchlovice u stejnojmenné obce. Rekultivací vznikla stupňovitá hora tyčící se nad krajinou; lze na ni vyjet i na kole a je odtud i dobrý výhled na část křivoklátských lesů. V lesích mezi Unhoští a Berounkou je pak další vyhlídkový bod nabízející pohledy na lesnaté Křivoklátsko, dřevěná rozhledna na Vysokém vrchu (486 m).  I zde, poblíž Chyňavy, najde cyklista mnoho skvělých tras po silnici i terénem, kdy jede prakticky jen lesem.

Rozdělovský věžák z 50. let

Rozdělovský věžák z 50. let

Industriální zajímavosti nabízí především oblast u Kladna, která je ovšem i obkroužena příjemnou a pěknou cyklotrasou č. 0017. Vede nejen poblíž místní rozhledny Kožová Hora s výhledem na prakticky celé severní Čechy (od Klínovce po Krkonoše), ale i blízko někdejšího dolu Mayrau, kde je umístěna expozice připomínající zdejší historii dolování. Jen kousek odtud, na severním okraji Kladna, je pak bývalý lom v přírodně cenné a unikátní lokalitě Vinařická hora, kde se těžil čedič. Pozoruhodnou architektonickou památkou přímo na Kladně-Rozdělově je také řada šesti věžových domů (každý o třinácti patrech) z let 1954-57. Představují typickou ukázku stylu „sorela“, jsou ovšem i zdaleka viditelné a dočkaly se také památkové ochrany.

 

 

  • Důlní kola v muzeu Mayrau u Kladna

    Důlní kola v muzeu Mayrau u Kladna

    VÝCHOZÍ MÍSTA: Stochov, Rakovník, Roztoky (vše ČD).

  • DOPRAVA: vlak – trať 120 Praha-Chomutov, 124 Lužná u Rakovníka-Rakovník, 174 Beroun-Rakovník, 126 Louny-Rakovník.
  • PROFIL: lehký až středně těžký, na Křivoklátsku prudší výjezdy a sjezdy v lesích.
  • TERÉNY: silnice, lesní asfaltky i cesty, pěšiny. Pro crossová i horská kola.
  • TIP NA TRASU: Stochov (ČD) – Lány – Ploskov – Nižbor – Beroun (ČD). 24 km.

 

Komentáře k článku

Napsat komentář