Trubte na poplach: noví golfisté v Česku skoro nepřibývají

(GOLF) To, co se dalo tušit, je nyní potvrzeno oficiálními čísly České golfové federace. Neradostná a v jistém smyslu až varovná může být statistika vypovídající, jak český golf rostl v roce 2013. Především jde o nové hráče, kterých za rok 2013 nepřibylo ani 500.

Už jsem o tom letos jednou psal, že za rok 2013 se objevilo ani ne 500 nových hráčů golfu v celé České republice. Ale domníval jsem se, že můj osobní výpočet je dán jakousi „statistickou“ chybou, že do serveru ČGF po 1. lednu 2014 ještě přibydou nějací noví hráči, které kluby nahlásí.

Nicméně tento týden jsem z České golfové federace obdržel čísla, které danou skutečnost potvrzují. Za rok 2013 narostla členská základna ČGF jen o pouhých 498 nových hráčů. Nyní je registrováno 56 045 hráčů. Loni to bylo 55 547.

Pro srovnání o jak dramatický pokles nárůstu jde, uvádím čísla z minulých let. V prvním sloupci je rok, v druhém celkový počet registrovaných golfistů v ČGF, ve třetím meziroční nárůst.

 

2001       10 003        1 414

2002       12 928        2 925

2003       16 023        3 095

2004       19 240        3 217

2005       23 366        4 126

2006       28 726        5 360

2007       35 369        6 643

2008       41 393        6 024

2009       46 331        4 938

2010       49 849        3 518

2011        52 971       3 122

2012       55 547        2 576

2013       56 045           498

 

Je samozřejmě dobré, že noví hráči se stále objevují a že nenastává pokles. Ale v porovnání s předchozími roky byl ten loňský opravdu hodně hubený. Od roku 2007 už počet nových hráčů rok co rok sice klesal, nicméně byl to sestup pozvolnější. Vždy se objevilo aspoň pár tisíc nových hráčů. Teď je to pár stovek.

Je možné, že nových hráčů se objevilo více, třeba i přes 1 000, ale zároveň někteří členové ČGF z federace vystoupili, přestali být členy některého z klubů. Golf tedy hrají, jen nemají členství, nehrají turnaje atd. I to by však cosi o stavu golfu v Česku vypovídalo.

Pokud budeme hledat příčiny tak malého růstu, do značné míry nečekaného, pak mezi ty hlavní by určitě patřila celková ekonomická situace ve společnosti. Lidé prostě šetří a i při volnočasových aktivitách koukají na každou korunu a nehrnou se do nových sportů. Svou roli zřejmě hraje i fakt, že golf už svůj zenit „módnosti“ a novosti překonal; kdo ho chtěl začít hrát, ten ho už hraje. A negativním faktorem bylo jistě i mimořádně nepříznivé loňské počasí – buď pršelo, nebo bylo velké vedro. Situace by však vyžadovala podrobnější analýzu, toto jsou jen povšechné charakteristiky.

Nabízí se pochopitelně otázka, zda na danou situaci nějak reagovat, zda bít na poplach. Ať už jde o propagaci golfu, o nový a jednodušší proces nabírání nových hráčů (bez jakýchkoli vstupních zkoušek, certifikátů atd.) o celkové zlevnění golfu atd. Tato otázka směřuje jak k vedení České golfové federace, k prezidentům jednotlivých klubů, tak snad ještě více k majitelům hřišť. Vrásky na čele z dané situace mohou mít prakticky všichni, kteří jsou na golfu ekonomicky závislí, tato oblast je živí. To jsou vedle majitelů areálů i četní profesionální trenéři, obchodníci s golfovým zbožím, promotéři turnajů atd.

A propos turnaje. I v této sféře rok 2013 přinesl změnu. Počet turnajů totiž od roku 2003 kontinuálně rostl, zatím nikdy nepoklesl. Nejvíce se jich odehrálo v roce 2012, a to plných 6 043. Ovšem za rok 2013 jich bylo „jen“ 5 980. Pokles je to sice nevýznamný, pouze o 63 turnajů, ale je to vůbec poprvé, co křivka zamířila dolů. I tato kategorie tedy odráží jistou stagnaci. Byť turnajů se v našich luzích a hájích hraje skutečně velké množství a pokud jejich počet nyní nebude stoupat, na škodu to nebude.

Osobně jsem toho názoru, že potenciál golfového růstu v Česku stále je. A jde jen o to ho aktivovat. Podíváme-li se do Rakouska či Německa, v těchto zemích hraje golf okolo 1% populace, což by v českém prostředí znamenalo cca 100 000 hráčů. Tato hranice se za současné situace zdá být nedosažitelná, ale přinejmenším 75 000 golfistů už by byla meta v horizontu deseti let snad reálná. Češi jsou sportovně založení, golf disponuje dostatečnou infrastrukturou nutnou k růstu (v ČR je nyní 98 znormovaných areálů, 49 areálů má 18 nebo více jamek), je ve společnosti už dostatečně známý.

Chce to ovšem vymyslet, objevit či aspoň definovat nový impuls, důvod, proč by měl golf lákat další zájemce. Je to těžká věc, ale v každém případě je nutné o ní začít rychle přemýšlet, hovořit. A posléze i něco dělat.

 

 

Komentáře k článku

Tomáš Janša (11.02.2014, 13:39)

Hezky napsáno. Vymyslet impuls však není tak složité. V první řadě jde vždy jen a jen o peníze. Pokud jedna hra na středně kvalitním hřišti (nemyslím top resorty) bude stát hráče dvacetinu jeho příjmu, tak si ji prostě nemůže dovolit. V okolních zemích, které autor zmiňuje sice golf v přepočtu nevyjde levněji, z mé zkušenosti jsou ceny po přepočtu obdobné nebo nižší, ale průměrný plat po přepočtu je zcela někde jinde. A je rozdíl vydat za koníček šedesátinu mzdy nebo dvacetinu.

Napsat komentář