Golf v ČR a dotace z EU

(G 361) Mají být golfová zařízení v České republice stavěna a placena z peněz Evropské unie? Docela závažná a složitá otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď.

Nedávno vyšel v MF Dnes komentář, ve kterém se jeho autor jen tak na okraj zmínil, že je nesprávné, když peníze z fondů EU jdou na udržování golfových hřišť v Česku a ne na to, aby se za ně stavěl v nějaké malé vesnici vodovod. Ta poznámka neměla zrovna věcný základ, protože pokud vím, za peníze se u nás žádné hřiště neudržuje. Ale pochopil jsem, co autor chce říct: dávat evropské peníze na golf je obecně špatné.

Nesetkal jsem se takovým názem poprvé. Především ze strany negolfové veřejnosti často slýchám, že golf není sféra, která by si zasloužila veřejnou finanční podporu. Golfu se věnuje relativně málo lidí, nemá pro značnou část společnosti žádný význam, hrají ho bohatší jedinci, často podnikatelé či vysocí manažeři – a tudíž si golf sám dokáže (nebo by měl dokázat) obstarat peníze na rozvoj.

To rozhodně není názor bez racionálního jádra. Jaký je totiž základní smysl jakýchkoli evropských dotací? Pokud jde o sféru regionální, turistiku, volnočasové aktivity atd., pak jde o to přispívat k rozvoji těch evropských regionů a míst, které jsou z určitých důvodů trochu pozadu za těmi vyspělými. Tedy vyrovnávat rozdíly. A podporovat golf určitě není to samé, jako třeba když budujete za peníze EU jihočeskou cyklostezku podél Vltavy, kterou bude využívat asi stonásobně víc lidí než golfový areál. Anebo když postavíte někde na Vysočině, která je chudá, multifunkční sportovní areál pro dospělé i děti, kde se můžou provozovat všeobecně dostupné sporty.

Jenže věc není tak černobílá a jednoduchá. Když už jsme u těch cyklostezek – třeba v Praze ve Vysočanech vyrostl jako součást cyklostezky most pro cyklisty za desítky miliónů korun, který platila EU. Most je hezký, ale tak trochu nadbytečný (a navíc je nyní dokonce zavřený). Z EU se v praxi podporuje kdeco, a pokud šly bruselské peníze i do několika českých golfových areálů, není to rozhodně něco zcela nesystémového a nelogického.

Je zde také otázka, kolik se toho vlastně za peníze EU u nás na golfu skutečně postavilo. Přesný počet podpořených projektů neznám, ale odhaduji, že peníze šly maximálně do 15-20 areálů. Některé hotové přitom získávají peníze na svůj rozvoj v rámci podpory turistického ruchu. V takovém případě jde „jen“ o miliony korun. Při stavbě se ovšem jedná o podporu v řádu desítek milionů, někdy se blíží dokonce i stovce miliónů.

Peníze „na stavbu“ ovšem nejdou většinou na přímou stavbu hřiště, ale hlavně na vybudování zázemí, které k hřišti náleží. Jde většinou o vícefunkční objekt sdružující např. hotel i klubovnu (byť je otázkou, zda opravdu zařízení využívají i negolfisté). A také: na čestné pionýrské vám z Bruselu žádné peníze nepřijdou, musíte mít skutečně solidně zpracovaný projekt. Pamatuji si, jak mi spolumajitel jednoho z areálů, který dotace z EU získal, říkal, že stoh papírů, které museli posílat a vyplňovat, měřil víc než půl metru.

Vedle ideové a částečně i etické roviny je zde ovšem i rovina čistě praktická a pragmatická. Je zřejmým faktem, že někteří jedinci nebo uskupení jsou ve shánění peněz z EU úspěšnější než ti druzí. Jejich projekty jsou lépe zpracované, dotyční vědí, jak projekt odůvodnit, jak celý byrokratický proces zvládnout. Zatímco jeden starosta obce sežene peníze na místní sportoviště, druhý to nedokáže. Pokud tedy někdo staví golfové hřiště a využívá fondy EU, do určité míry tím prokazuje vlastní schopnosti a um. Málo platné, jde tu „o peníze“ a v tomhle boji se prosazují ti podnikavější, obratnější. (Druhá věc je, že takový „eurodojič“ David Rath byl také schopný, ale zároveň schopný všeho; ale to teď nechme stranou).

Osobně nemám na to, zda golf by měl v Česku růst i z peněz EU, jednoznačný názor. Pokud někdo tuto skutečnost kritizuje, chápu ho a vím, proč mu to připadá divné. Vodovod, všeobecné sportoviště a nakonec i ta cyklostezka jsou projekty „veřejnější“ než golf. Zda je golf zcela na stejné rovině, to si nejsem jist. Položím vám trochu záludnou otázku: dokážete si představit, že by peníze z EU získalo třeba i sportoviště na koňské pólo? A je správné, že dnes jdou peníze z EU i do podpory soukromých venkovských farem, kde pronajímají koně bohatší městské klientele?

Na druhou stranu je ale nutné vidět, že evropské dotace na golf v Česku jsou zcela mizivou částí celého objemu bruselských peněz, které k nám jdou. Golf skutečně není v Česku „rozvíjen z evropských fondů“, protože o vznik většiny areálů se zasloužili svými penězi movití jedinci, případně jde o malonákladová hřiště. Dotace jdoucí do golfu jsou také hodně vidět a kdejaký politik se z jejich kritizování snaží získat politický kapitál.

Nejvíce při posuzování celého problému asi záleží na tom, zda golf hrajete nebo ne. Golfistům přijde vcelku normální, že i jejich sport je v některých méně rozvinutých regionech podporován. Negolfistům to přijde divné. Co myslíte vy?

Komentáře k článku

Napsat komentář