G 292 / Mrtvý na golfu v Klánovicích

Na klánovickém golfu se stala vražda. Asi o ní nevíte, ani já jsem o téhle hrůzné události neměl tušení. Hráč golfu byl zastřelen ve chvíli, kdy se chystal k odpalu. Svědectví o téhle podivné historii jsem si přečetl o uplynulém víkendu.

Nejde pochopitelně o skutečnou vraždu, ale o fiktivní. Vyskytuje se v detektivní knížce 2x inspektor Láska, jejímž autorem je Zdeněk Lahoda. Soubor obsahuje dva příběhy, ten druhý nazvaný Past na krásného tygra se odehrává v roce 1936 a začíná právě tím, že na klánovickém hřišti je zastřelen golfista. Past na krásného tygra vyšla poprvé v roce 1979, souborné vydání tohoto a ještě druhého příběhu vyšlo v roce 1984, v tehdy obřím nákladu 120 000 výtisků.

Knížka pro mne byla překvapením proto, že byla napsána v době normalizace a přesto tu autor velice přesně popsal v té době už dávno zapomenuté klánovické hřiště. A taky golf jako takový. Kupříkladu golfový švih: „Chvilku se upřeně díval na vzdálený praporek, pomalu se soustřeďoval a (…) znovu zdvihl hůl nad hlavu. Zaklonil ji skoro do vodorovné polohy, vytočil trup doprava, až k bílému míčku stál v mírném záklonu levým bokem, levá noha se celým chodidlem pevně zapřela do trávníku, pravá nadzdvihla patu a trochu se pokrčila v koleně…“ Ale v tu chvíli se místo švihu hráč skácel k zemi. Zasáhla ho střela vypálená kýmsi z nedalekého křoví.

Na klánovickém hřišti se knížka odehrává především na začátku, pak se děj přesouvá na další místa v Praze i mimo ni. Nicméně popis práce „caddies“, celá atmosféra hřiště a klubovny, to vše je popsáno vcelku reálně. Docela by mne zajímalo, jak se vlastně o klánovickém golfu autor dověděl, zda ještě zažil jeho existenci – a jestli třeba sám golf kdysi nehrál. Anebo bylo umístění vraždy na golfový trávík jen výrazem toho, že houštiny v okolí hřišť bývají jako stvořené pro vraždu? O oblibě golfu mezi autory detektivek, kriminálek i thrillerů jsem ostatně už před časem psal.

Z hlediska historického i z pohledu teorie golfového švihu se nicméně Lahoda dopustil některých nepřesností. Příběh je například datován do letních dní roku 1936, ovšem klánovické hřiště v té době ještě neexistovalo. Golf Club Praha tehdy sídlil v Motole, v Klánovicích se hrálo až od roku 1938. Ani zdejší klubovna tu v roce 1936 ještě nestála. Nepřesnost najdeme i v popisu švihu, kde se hovoří o tom, že se hráč vytočil trup doprava a „levá“ noha se pevně zapřela do trávníku. Ve skutečnosti se při vytočení trupu doprava – jde tedy o pravorukého hráče – musela opřít pravá noha a zvednout levá pata.

Lahodova detektivka je možná trochu ovlivněná dobou svého vzniku, érou velebení proletářů a hanění kapitalistů. O golfu se tu mluví jako o „panské hře“ a v klubovně i při vyšetřování naráží inspektor Láska na všelijaké bohaté podnikatele, právníky, inženýry atd. Obětí je přitom třicetiletý majitel továrny a bezskrupulózní lamač ženských srdcí. Kdo je ovšem obeznámen se skutečnými dějinami českého golfu třicátých let, ví, že golf tehdy rozhodně nehrála jen zlatá mládež a milionáři.

Bylo by ovšem nespravedlivé Lahodovu detektivku vidět jen sociálně kritickou optiku. Je to prostě fikce, v tomhle žánru jde především o zločin a jeho odhalení. A to se děje na více než dvou stovkách stran stran literárně zdatným způsobem. Lahodova detektivka je zručně vykonstruovaná, nepostrádá napětí a postavy jsou psychologicky věrohodně modelované. Nejen v případě hlavní postavy, typicky českého, spíše dobráckého detektiva, ale také co se týče oběti a podezřelých osob. Lahodův příběh by se přitom dal bez problému zasadit i do dnešních dní, na dnešní golfová hřiště. I po nich se prohánějí playboyové, jejichž hlavní životní náplní jsou ženy, i dnes je motivem kriminálního jednání touha po penězích či závist.

Bohužel se mi o autorovi, Zdeňku Lahodovi nepodařilo zjistit nic víc, než co se píše v malém medailonu v knize: narodil se v roce 1920 v Ústí nad Labem, od roku 1955 se trvale věnoval překládání z němčiny a angličtiny. Kromě klasických románů překladál také detektivky. To ho zjevně přivedlo k vlastní tvorbě. V Slovníku českých spisovatelů po roce 1945 uveden není, vedle zmíněných dvou detektivek mu vyšla ještě jedna v roce 1990. Pokud stále žije a pokud také opravdu někdy golf hrál, byl by to možná jeden z nejstarších golfistů v této republice…

Komentáře k článku

Napsat komentář