G 249 / Golf v Rakousku, srovnání s Českem

Chcete vědět, jak se hraje golf v Rakousku a jak je na tom tahle země ve srovnání s námi? Chcete vědět, kolik mají hráčů, kolik hřišť a jestli jejich fýčka jsou dražší než ta naše? Protože i mne to zajímalo, trochu jsem zapátral. A taky jsem napsal na Rakouský golfový svaz, kde mi ochotně poskytli informace týkající se především členské základny.

Nejprve základní srovnání: Rakousko má zhruba 83 000 kilometrů čtverečních a něco přes 8 milionů obyvatel. To je o trochu méně než Česko – 78 000 km čtverečních a 10 milionů obyvatel. Zatímco v Česku je ale v současnosti 82 golfových hřišť, v Rakousku už jich je 151. Zatímco Česko má přes 46 000 registrovaných hráčů, v Rakousku jich je v jejich svazu organizováno téměř 105 000. Abychom dosáhli podobné golfové „nasycenosti“, jako mají v Rakousku, museli bychom tu mít (na našich zmíněných 10 milionů obyvatel) zhruba 131 000 hráčů, tedy asi třikrát více než je dnes. Řečeno jinak: v Rakousku nyní připadá jeden golfista na 76 obyvatel, v České republice jeden hráč na 216 obyvatel.

Zastavme se u počtu hřišť. Nejde přitom jen o absolutní počet, ale také o počet jamek na tom kterém hřišti. V Rakousku je ze zmíněných 151 hřišť jen 46 devítijamkových, zbylých 105 jich má 18 a více jamek. To je skoro 70% osmnáctek atd. U nás je 82 hřišť, ale osmnáct a vícejamkových hřišť je jen 40, tedy asi 49%. A dále: zatímco v ČR jsou jen čtyři areály s 27 jamkami, v Rakousku je „sedmadvacítek“ 24! To je už kardinální rozdíl. Třicet šest jamek mají v Rakousku čtyři areály (u nás dva) a jeden má jamek 45. Celkem mají v Rakousku 2 619 jamek, u nás jich je 1 170; více než 2,2 krát méně.

Zajímavé je geografické rozložení klubů a hráčů. Rakousko má osm zemí (plus Vídeň jako hlavní město). Nejvíce hřišť a hráčů najdeme v Dolním Rakousku, což je oblast okolo Vídně – přirovnat bychom ji mohli ke Středočeskému kraji. Tady je celkem 40 hřišť, většina z nich je navíc v blízkosti Vídně samotné. Ve zdejších klubech je také organizováno přes 30 000 hráčů, tedy skoro třetina z celého Rakouska. V tom se s Rakouskem shodujeme: kopírujeme princip, že golfisté jsou z bohatších krajů, hlavně hlavních měst.

Co ale už není stejné, je počet klubů a hráčů v jiných krajích. Zatímco v Česku se ze středu země rekrutuje 30- 40% hráčů, zatímco jiné kraje jsou golfově spíše chudé, Rakousko je rovnoměrnější. Horní Rakousko (s centrem Linec – tato země sousedí s Českem podél Šumavy) má dalších 21 000 hráčů a 27 hřišť, alpské Tyrolsko má 11 000 hráčů a 17 hřišť, podobné je to v dalších větších zemích jako je Štýrsko (15 000/24) a Salzbursko (11 000/18).

Odlišnosti najdeme i ve struktuře rakouské a české golfové federace. Kromě těch 151 klubů s hřištěm je totiž v Rakouském svazu jen dalších 13 subjektů, které nemají hřiště. Naopak v ČGF je 147 klubů, ale jen 82 z nich má hřiště – tedy asi 56%. Nepodařilo se mi bohužel zjistit, zda existují subjekty, které provozují golf a nejsou sdruženy v Rakouském golfovém svazu. Je to ale pravděpodobné: různé drajvingy, snad i některá malá, veřejná hřiště. (Je také možné, že v Rakousku je více hráčů, neboť tu mohou být i neorganizovaní golfisté. Ale tuto skutečnost prozatím ponechme stranou.)

Rakouské kluby mají většinou okolo 600 členů (u nás ccca 300), dvacítka klubů jich má už přes tisícovku. Najdeme ale i jeden klub s více než 5 000 členy. Tady je možné, že jde o podobný klub, jako jsou některé české, které sdružují hráče pouze pro federační kartičku. Ze struktury rakouských klubů a jejich členstva je ovšem vidět jedna věc: rakouské rozložení vykazuje větší rysy vyrovnanosti, což je dáno kontinuálnějším, přirozenějším vývojem golfu. ČGF je oproti tomu všehochuťové společenství klubů s hřištěm, drajvingových klubů, indoorů, oborových či „ekonomických“ klubů.

Jsme u zásadního srovnání: peněz. Tedy toho, co hráči za hru v té které zemi zaplatí. Vzal jsem proto publikaci Golf In Austria 2010, kde jsou uvedena některá hřiště a letmo ji projel. Cenová hladina se pohybovala zhruba na 70 euro u lepších 18-ti jamkových hřišť o víkendu. Někde to může být 80, někde 60. Záleží na lokalitě a renomé hřiště. Jsou i hřiště s fýčkem 100 euro, ale to je výjimečné. Zahrát si lze osmnáctku i za 50 euro. Pokud jde o devítky, tam je fýčko za devět jamek 25 euro.

V Česku stojí kvalitní osmnáctka zhruba 1000 -2000 korun o víkendu. To je asi 40-80 euro. Cena je tedy v zásadě srovnatelná.

Jenže je tu jeden obrovský rozdíl. A tím je kupní síla českého a rakouského občana. Rakousko je mnohem bohatší země. Zatímco v Česku je průměrný plat zhruba 1 000 euro (25 000 korun), v Rakousku je to asi 3 200 euro. Takže 60 euro pro Čecha není těch samých 60 euro pro Rakušana. Z porovnání platů a výše fýček vyplývá, že běžný Rakušan si zahraje za třikrát levnější fýčko než u nás! Ano, to by se asi každému líbilo, kdyby místo 1 500 korun za víkendovou osmnáctku zaplatil jen pětistovku. Věřím, že za takové situace by se český golf na těch vysněných 100 000 hráčů skutečně mohl dostat už v tom roce 2013.

V Rakousku je nicméně dražší život než v Česku, více zaplatíte v restauraci, samoobsluze, některých obchodech, dáte více za nájem atd. Podle tzv. Bic mac indexu je Rakousko zhruba 1,5 dražší než Česko. Ale i když tento index započítáme, vyjde nám stále zhruba poloviční rozdíl v kupní síle. Rakušané sice dost ze své průměrné mzdy utratí za běžný život, ale pořád jim hodně zbyde. Přepočteno na fýčka: ta naše tedy nejsou třikrát, ale zhruba dvojnásobně dražší než rakouská. Rakušan prostě platí na solidní osmnáctce o víkendu asi tak 750 korun. I to je pořád parádní, rozumná cena za hru.

Z tohoto srovnání tedy jasně plyne jedno. Golf je v Česku sportem o hodně dražším, než je v Rakousku. A právě kvůli své finanční náročnosti je také u nás dostupný menšímu počtu obyvatel (třetinová členská základna hovoří za vše…). Na druhou stranu je ale docela obdivuhodné, že golf i přes tento fakt hraje v Česku tolik lidí. A navíc jich pořád přibývá. Myslím, že své tu dělá sportovní tradice v českém prostoru, ale i určitá módnost, novost golfu jakožto společenského fenoménu.

I když nás to stojí nemálo, Čechům se prostě chce hrát golf víc než Rakušanům. Ale kdo ví, kdy my dojdeme k těm 131 000 hráčům? Za deset let? Za dvacet?

Komentáře k článku

Napsat komentář