G 199 / Rozhovor s kandidátem na prezidenta

Dlouho to vypadalo, že Milan Veselý bude na blížící se konferenci České golfové federace znovu zvolen do funkce prezidenta. Neměl totiž žádného protikandidáta. Jenže vše se teď změnilo. Do boje se přihlásil člověk, kterého mnozí z golfového světa znají: ing. Jan Jenčovský. Jeho jméno je úzce spjato s libereckou Ypsilonkou, působil tu od otevření areálu jako jeho ředitel a velkou měrou také přispěl k úspěšnosti a dobrému jménu tohoto hřiště. Na březnové konferenci ČGF by tedy měl přesvědčit více než sto třicet zástupců jednotlivých klubů, aby mu dali svůj hlas a na čtyři roky ho zvolili do svého čela.

Kdy vás myšlenka na kandidaturu poprvé napadla?
Přiznám se, že poprvé jsem o tom přemýšlel v létě 2008. Několik lidí mě tehdy s touto myšlenkou a případnou podporou oslovilo. Poté se nápad trochu vytratil a začal být opět aktuální ke konci roku 2008.

Souvisí kandidatura nějak s faktem, že jste nedávno odešel z Ypsilonky?
Ne přímo, ale nakonec si myslím, že je pro kandidaturu vhodnější, když jsem vystoupil z výkonné pozice v golfovém klubu. Mizí tak spekulace o případném střetu zájmů.

Jaké jsou vaše hlavní programové cíle, s čím přicházíte a co nabízíte?
Hlavní témata programu jsou: co se týče členské základny, tak pracovat na image golfu coby rodinném sportu a rozšiřovat základnu až k počtu sto tisíc členů. Dalším bodem je otázka Centrální mimoklubové registrace – tady bych se chtěl vrátit zpět k původní myšlence platnosti na jeden rok. Pokud jde o finance, zde mi jde o skutečnou průhlednost hospodaření. A konečně v oblasti komunikace se budu snažit o úzkou spolupráci s kluby, majiteli hřišť, PGAC, médii i sousedními golfovými asociacemi, resp. evropskými – Rakousko, Německo, Švédsko atd. A také organizacemi typu Czech Tourism, CGTA, ČSTV, MMR apod.

Jak si obecně představujete práci ČGF? Jak by mělo vedení fungovat?
Mělo by se především jednat o cestu týmového vedení. Správnou cestu vidím také ve formě profesionalizace aparátu řízení golfové federace. Myslím, že v tomto ohledu nejsme v našich názorech se stávajícím vedení příliš vzdáleni, ale možná má každá strana na mysli trochu jiné pojetí.

Co se podle vás dá určitě na práci ČGF zlepšit? V čem vidíte mezery?
Mezery vnímám především v práci ČGF směrem do České republiky. Na mezinárodním poli je naše golfová federace prezentována často a myslím, že velmi dobře. Ale v domácím prostředí chybí častější komunikace s golfovými kluby, jejich vlastníky a dalšími domácími institucemi. Ze svého okolí také vnímám jisté rezervy v komunikaci s médii, která jsou pro úspěšnou kampaň golfu jako rodinného sportu zásadní.

Byla by funkce prezidenta vaše jediné zaměstnání? Kolik času byste téhle práci věnoval?
Věřím, že je všeobecně známo, že tato pozice je volená a bez finančních náhrad, takže stejně jako stávající prezident budu mít také svou výdělečnou činnost. Jelikož mé aktivity se částečně dotýkají i golfu a spolupráce s golfovými hřišti, tak věřím, že budu velmi často vídán nejen na půdě ČGF, ale i na golfových hřištích po celé ČR, což vnímám jako velmi pozitivní z pohledu osobního kontaktu s golfovými kluby.

Bydlíte v Praze? Milan Veselý ne, a proto je mu občas vyčítáno, že není v centru dění.
V současné době v Praze nebydlím, ale určitě nevylučuji možnost přestěhování. Nicméně i tak se v souvislosti se svými pracovními aktivitami pohybuji většinu týdne v Praze, takže bych v tom problém nespatřoval.

Jakým způsobem vedete kampaň, jak přesvědčuje prezidenty klubů, tedy volitele?
Kampaň v tuto chvíli probíhá a snažím se na představitele klubů působit především cestou přímého setkání či osobní korespondence. V České republice je v současné době již takový počet golfových klubů, že nebude možné všechny osobně navštívit. Ale věřím, že i osobní korespondence přesvědčí představitele klubů, že přináším společně se svým programem řadu dobrých myšlenek. Chtěl bych ale zdůraznit, že se nejedná pouze o mou osobu, chtěl bych naši práci v řízení federace vést týmově.

Jaké máte zatím ohlasy na kandidaturu?
Ohlasy jsou veskrze pozitivní, řada klubů po změně volala již dlouho. Myslím, že náš program a myšlenky je potěšily a vyjádřili jim podporu.

Už máte nějakou jistou podporu? Od koho?
Myslím, že by nebylo taktické toto zveřejňovat.

Neohlásil jste kandidaturu přece jen trochu pozdě? Volí se za chvíli…
Tento postup má svá pro i proti.

V případě vašeho zvolení – jak si představujete další práci Milana Veselého pro ČGF? Spolupracoval byste s ním? Má dobré zahraniční kontakty…
Jistá možnost spolupráce by zde jistě byla možná, ale to bude záviset především na vůli pana Veselého spolupracovat s případným novým vedením federace.

Komentáře k článku

Napsat komentář