G 179 / Greenstory o západu

Golfových knih u nás vychází tolik, že je to vzhledem k počtu hráčů až nadprodukce. Za posledních patnáct let tu vyšlo zhruba osmdesát titulů, a kdybychom sečetli jejich celkový náklad (od jednoho titulu je to minimálně 1 000 výtisků), dostaneme se k číslům, která dalece přesahují současný počet 40 000 hráčů.

Kdo ty knihy kupuje? Jsou pro nakladatele rentabilní, pro čtenáře zajímavé? A chce vůbec golfista o golfu číst? Minimálně polovina z těchto knih je přitom věnována technice hry – a většinou jsou si tyhle naučně-tréninkové publikace dost podobné. Všude se totiž píše to samé: jak držet hůl, jak správně švihat, jak zahrát čip, jak patovat atd.

I proto mě titul nazvaný GREENSTORY překvapil. Je to kniha o historii českého golfu v západních Čechách. Už svým tématem je to neobvyklá práce, protože o golfu v českém prostředí zatím vyšlo jen minimum publikací. Tuhle napsali dva autoři – Vladislav Podracký (1973) a Lukáš Svoboda (1977). Jádrem je jedenáct kapitol, ve kterých je popsán zrod a historie jedenácti hřišť západočeského regionu.

Hned první kapitola je věnována již neexistujícímu hřišti Kaiserpark v Karlových Varech, které stálo v dnešní lokalitě Březová (kde byl posléze autokemp a nyní je tam ruská vesnička). Prostorově stísněné, ale oblíbené hřiště zaniklo během 2. světové války. Druhá kapitola popisuje mariánsko-lázeňské hřiště, po ní následuje příběh vskutku objevný: historie téměř neznámého hřiště ve Františkových Lázních, které se nacházelo na okraji města a fungovalo v době před 1. světovou válkou. Čtvrtý v pořadí je příběh karlovarských Olšových Vrat, po něm už přicházejí hřiště, která vznikla po roce 1989: Luby, Teplá, Františkovy Lázně – Hazlov, Cihelny, Sokolov, Karlovy Vary – Závodiště a vše uzavírají Háje. Kromě toho celou knihu uvádějí obecně zaměřené kapitoly věnované historii světového i domácího golfu, v závěru čtenáře ještě čekají části Ekologie a golf a Budoucnost českého golfu.

Greenstory je ovšem neobvyklou knihou i díky své grafické úpravě. Ta je dílem Ondřeje Zity, studenta VŠUP Praha, a G2 Studia Plzeň. Kniha má netradiční podlouhlý formát (na šířku), vedle černobílých fotografií zde dominuje červená a zelená barva. Je to grafika na sportovní publikaci až nečekaně výtvarná, vkusná a čistá. Nápaditost se projevuje v mnoha detailech – například knihou prostupuje jako typický prvek malý lvíček mávající nad hlavou golfovou holí, což je varianta lva z českého státního znaku i ze znaku České golfové federace.

Když se do textů začtete, uvědomíte si, jak barvitá je historie západočeského golfu, čím vším jednotlivá hřiště prošla, jak odlišné příběhy mají. Vedle tradičních areálů spojených s německou předválečnou enklávou je tu dnešní moderní hřiště budované na místě bývalého dolu, ale také malá hřiště stavěná jen díky entuziasmu jednotlivců. Je to průvodce nejen po místech, ale také po lidských osudech. Text se čte lehce, za popisem vždy následuje sled důležitých událostí v datech. Ne vše se ale povedlo dotáhnout k ideálu – bohužel tu najdeme dost překlepů, faktických nepřesností, ale i gramatických chyb. Je vidět, že knížka se – podobně jako některé golfového devítky – rodila z upřímného nadšení, kterému ale chyběla jistá míra zkušeností či profesionalismu. Chtělo to nějakého jazykového korektora a také redaktora textu, který by ho přehlédl a chyby vymýtil. Těch nedostatků si čtenář nemůže nevšimnout, ale na celkově pozitivním dojmu to až tolik nemění.

Jistě by bylo dobré, kdyby se publikaci podařilo dostat do prodeje prostřednictvím recepcí jednotlivých klubů, o nichž je zde řeč. Je to vydavatelský počin, který si zaslouží pozornost. A je to opravdu hezká kniha na pohled i listování.

Publikaci vydalo Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov, jehož je jeden z autorů, Vladislav Podracký, předsedou. Na vydání se podílelo i Krajské muzeum Karlovarského kaje a Golfmuseum Regensburg, podpořila ji i Sokolovská uhelná. Celkový náklad, jak se uvádí v tiráži, je pouhých 700 kusů. Knížku bohužel nejde koupit v síti běžných knihkupectví – lze si ji ale objednat na emailové adrese info@hornislavkov.cz, případně na adrese Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov, Poštovní 6, 357 31, Horní Slavkov.

Komentáře k článku

Napsat komentář