Zelený Baull 149 / Podbořánky mají problémy: bude se hrát?

Devítijamkové hřiště v Podbořánkách na rozhraní středních a západních Čech se ocitlo v nepříjemné situaci. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vydala rozhodnutí o „zastavení provozu“ na části hřiště. Navíc majiteli udělila pokutu v celkové výši dva milióny korun. Jak k tomu došlo?

Podbořánecké hřiště vyrostlo v letech 1998–2002. Tvůrcem byl Karel Příhoda spolu se zahraničním partnerem Willim Dieterem (společnost Golf Park s. r. o.). Zdejší členové vědí, jak Karel Příhoda hřiště budoval: chodil po budoucích fervejích a odnášel z nich kameny. Žádné velké peníze se tu nikdy netočily, domácký duch a neformálnost byly a jsou v Podbořánkách pořád přítomny. Hřiště dobře zapadlo do místní lesoparkové krajiny, aniž by bylo potřeba ji jakkoli přetvářet (viz fotogalerie a hodnocení hřiště Podbořánky).

Zprvu se budovalo jako cvičný areál s drajvingem a dvěma jamkami. V roce 2002 bylo hotovo devět jamek a v roce 2005 dostalo vznikem nových jamek č. 5 a 6 (v místech „za lesem“) současnou podobu. Hřiště se nicméně stavělo jen na dílčí stavební povolení a bez tzv. procesu EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí. To se dnes ukazuje jako důležité pochybení.

V roce 2003 koupil od Karla Příhody jeho podíl ve firmě Golf Park další zahraniční investor a spolu s Willim Dieterem měli v plánu rozšířit devítijamkové hřiště na osmnáctijamkové. Proto zahájili v roce 2005 jednání s úřady o dodatečné stavební povolení a posouzení z hlediska životního prostředí (EIA). V roce 2006 se ale začaly množit problémy s veřejností, zpracování podkladů pro EIA proto trvalo rok a půl. Teprve v roce 2007 se řízení EIA rozběhlo.

V roce 2007 navíc Česká inspekce životního prostředí zjistila, že u odpaliště na jamce č. 6 se vyskytuje mokřad s cennou květenou, která byla stavbou jamky údajně poškozena. Každý, kdo tu hrál, ovšem ví, že jamka č. 6 a její odpaliště nejsou žádnou mohutnou „stavbou“, která by mokřad zničila (viz fotografie odpaliště, další fotografie v sekci fotogalerie a na podbořáneckém webu). K odpališti se také jde přes dřevěné pražce, které mokřad překlenuly; ovšem ani tyto pražce se ČIŽP nelíbí, za lepší řešení považuje chodník na kůlech.

ČIŽP tedy následně vydala rozhodnutí o zákazu hry na jamce č. 6. Společnost Golf Park žádala vysvětlení, ale od ČIZP přišel rovnou další postih: zastavení provozu vztahující se prakticky na celé hřiště – kromě drajvingu a dvou jamek č. 2 a 3, na které má hřiště od počátku povolení. Podbořánky se odvolaly, ale ČIŽP už mezitím rozběhla řízení proti majitelům o „porušení zákazu činnosti“ s možnou pokutou milión korun. Pak přišla už skutečná pokuta, a to dva milióny korun. Jeden milión za to, že stavba „narušila krajinný ráz“, a dvakrát půl miliónu za „škody“ na jamce číslo 6. Podbořánky se sice proti postihům odvolaly, ale je otázkou, zda se tu kvůli zákazu bude moci letos hrát. Dvoumiliónová pokuta je navíc pro společnost, kde se obrat pohybuje ve statisících a ne miliónech, velkou ranou.

O co tedy nyní Podbořánky usilují? V zásadě jim jde o dvě věci: snížit pokutu a odložit – či přesněji zrušit – zákaz provozu. Hřiště přitom počítá s tím, že by pro letošní sezónu uzavřelo problematickou jamku č. 6 a hrálo by se na některé z jamek, které jsou uvnitř areálu a kde se hrálo do roku 2005.

Proces EIA pro devítijamkové hřiště byl už zahájen, jenže ukončen bude v nejlepším případě až letos na podzim.

Rychlejšímu vyřízení brání i permanentní připomínkování, které má podobu poněkud účelové kampaně proti hřišti. Hřiště proto organizuje petiční akci, v níž lze vyjádřit podporu urychlení celého procesu. Cílem je také přimět úředníky, aby přehodnotili své stanovisko k zastavení provozu hřiště (bližší info najdete na www.golfpark.cz, kde také můžete vyjádřit svoji podporu). Mimochodem, obec Jesenice, pod kterou Podbořánky samosprávně spadají, s existencí hřiště problémy nemá. Na druhou stranu se část podbořáneckých rekreantů nedívá na ideu rozšíření hřiště na osmnáct jamek s velkým pochopením.

Celá causa je nyní ve složité fázi věcně i právnicky, řeší se především odvolání proti zákazům a pokutám. Je sice jasné, že Podbořánky udělaly chybu, za kterou musí nést odpovědnost, ale dva milióny korun pokuty a zastavení provozu jsou dost tvrdé sankce. Hřiště a majitelé jsou navíc vrženi do komplikovaných procesů, v nichž pomalost úřední mašinerie hraje proti nim.

Nicméně: i kdyby hřiště opravdu muselo výrazně omezit svoji činnost, vždy se najdou lidé, kteří budou usilovat o jeho plné znovuzprovoznění. A mohli by být úspěšní: golf tu už zapustil kořeny, hřiště svou činností není v zásadním rozporu s ochranou přírody. Úředně zastavovat hru v Podbořánkách proto k ničemu nevede. Spíš má význam hledat společnou cestu s úřady a veřejností, jak napravit chyby z minulosti a jak věci rychle vyřešit.

Komentáře k článku

Napsat komentář