Kolik golfistů bylo před rokem 1989?

(GOLF) Český golf před rokem 1989 jen těžko mohl v rozšířenosti soupeřit s ostatními sporty. Jeho příznivci a vyznavači se sice nedali spočítat na prstech příslovečné jedné ruky, ale tisíce hráčů to také nebyly.

„Tehdy tvořili všichni golfisté v republice vlastně jeden velký golfový klub,“ vzpomínal na tehdejší dobu jeden z hráčů. „Většinou jsme se mezi sebou všichni znali. Či spíše, znali se všichni golfisté ze západních Čech, z Prahy a středních Čech a z Moravy. To byly snad jediné dělící čáry.“

Jak to ale bylo s golfovými počty ještě v dřívějších dobách, tedy v meziválečném období?

První golfová hřiště na dnešním území Česka byly založeny už před první světovou válkou v západních Čechách (Mariánské Lázně a karlovarský Kaiserpark, resp. klub Internationaler Sport-Club Carlsbad). Počty členů zdejších klubů nejsou známy, hráli zde navíc hlavně lázeňští hosté, a to především z Anglie. První veřejný český golfový klub vznikl v roce 1926, jednalo se o Golf Club Praha s hřištěm v Motole (na protější stráni k dnešnímu hřišti). Golf Club Praha měl koncem 20. let zhruba stovku členů. K nim můžeme přičíst ještě pár golfistů spojených se soukromým hřištěm barona Ringhoffera ve Volešovicích.

Z roku 1931 pochází listina obsahující seznam členů Golf Clubu Praha, kde už napočítáme téměř 250 jmen. Je mezi nimi vedle Čechů i mnoho německých jmen, resp. německy hovořích Židů, jsou v něm i někteří diplomaté žijící v Praze. A je v něm třeba i herec Vlasta Burian, Nataša Hodáčová (posléze Gollová), továrník František Janeček (zakladatel f. JAWA) a nechybí ani Edvard Beneš jakožto čestný člen. Ne všichni z těch 250 členů golf skutečně hráli. To platí např. o manželkách některých hráčů, které byly členkami klubu.

Z meziválečné doby známe počet členů i dalšího klubu, Golf Klubu Třemšín, který v lednu 1938 evidoval 61 členů. A konečně jeden z dokumentů Českomoravského golfového svazu z roku 1940 udává přesný počet členů všech tehdy existujících golfových klubů. Klubů bylo jen pět (sudetské kluby z Mariánských Lázní, Karlových Varů jakož i slovenský piešťanský klub členy ČMGS již nebyly) a celkový počet jejich členů byl 265. Golf Club Praha 129, Golf Klub Třemšín 51, Golf Klub Líšnice 40, Golf Club Volešovice 25 a Golf Club Brno 20.

Je pravděpodobné, že po září 1938 a především po březnu 1939, tedy po vzniku protektorátu, část prvorepublikových golfistů kvůli dobovým podmínkám odešla z klubů, přestala hrát. Buď dobrovolně, nebo nuceně – například Židé nesměli být členy sportovních organizací, nesměli vůbec sportovat.

Z „redukovaného“ protektorátního počtu 265 hráčů v roce 1940 lze teoreticky odvodit, že za první republiky (do r. 1938) se golfu v Československu věnovalo několik stovek hráčů. Celkové číslo se včetně klubů z německých regionů mohlo pohybovat někde okolo 500. Při nejsmělejších odhadech, když započítáme i ty, kteří sice nebyli členy klubů, ale alespoň sáhli na hůl a zkoušeli hrát, se s golfem potkalo do jednoho tisíce osob.

Vzhledem k poválečným událostem (odsun Němců, komunistický převrat 1948, padesátá léta a útlum golfu) se počet hráčů po roce 1945 nijak výrazně nezvyšoval. Situace se začíná zlepšovat v 60. letech, kdy už je dokončena obnova karlovarského hřiště, vznikají hřiště v Poděbradech, Semilech, Šilheřovicích, je obnovena Svratka a v 70. letech se rodí i nynější motolské hřiště. V roce 1968 je založen (resp. obnoven) i Československý golfový svaz a hráči jsou organizováni v oddílech tělovýchovných jednot. V roce 1966 existovalo deset golfových oddílů.

Během normalizačních let golf poněkud překvapivě rostl, svědčí o tom počet golfových oddílů z roku 1987, kterých tehdy už bylo celkem osmnáct – včetně jednoho slovenského v Bratislavě a oddílu s kuriózním názvem Kuželky Praha, který vznikl v půlce osmdesátých let a jehož duší byl nyní známý golfový architekt Jiří Velden. Jak uvádí Prokop Sedlák ve své klíčové publikaci Historie golfu v českých zemích a na Slovensku, celkový počet hráčů těchto 18 oddílů-jednot byl 1 371.

To je i číslo vyjadřující počet golfistů před rokem 1989, protože jen těžko mohl pravidelněji hrát golf někdo, kdo nebyl organizován. Nejvíce členů měl oddíl TJ Golf Praha (242), dále TJ Golf Mariánské Lázně (204) a NHKG Ostrava – tedy šilheřovický (199). Dva karlovarské oddíly Slovan Karlovy Vary a Start Karlovy Vary měly dohromady 210 členů. Ostatní oddíly, semilský, líšnický, brněnský atd. měly od zhruba třiceti do osmdesáti členů. Některé i méně: Kuželky Praha čítaly patnáct členů a Důl Vítězného února sedm.

Dnes je v ČR registrováno přes 56 000 golfistů a přes 1 300 členů má například Golf Club Hostivař, Český golfový klub, GCC Prague (Hodkovičky), takže výše uvedené tvrzení, že golfisté před rokem 1989 tvořili jeden velký klub, vůbec není daleko od reality. Průměrně má dnes golfový klub v Česku okolo 300 členů, poměrně velký počet klubů však počítá své členy spíše na desítky než stovky.

 

 

Komentáře k článku

Ing. Luděk Koryta (06.04.2015, 13:57)

Vážený pane kolego, děkuji Vám za cenné informace, jež jste, jistě pracně, poschráněl a pěkně uspořádal. Já jsem oproti Vašemu optimismu mírně skeptický k veřejnému zájmu o historii golfu. Například ani starší čeští profesionálové nedokáží správně napsat jméno Hanno Tondera. Rád bych s Vámi i podiskutoval, třeba na hřišti, o golfu, či jak by klasik řekl: "quo vadis Bohemiae golf?" Jsem členem GC Karlovy Vary, tak pokud budete mít cestu na západ, můžeme "dát řeč i hru". Dlouhý rovný přeje Yta

Napsat komentář