29. Klatovsko dosud neobjevené

Z Klatov na západ do Americké zahrady, na sever do Švihova a na východ do kopcovitého půvabného kraje okolo Plánice, odkud je vidět až na Šumavu.

Klatovy, náměstí a radnicí

Klatovy jsou jedním z center šumavského podhůří a jako východisko pro cesty na Šumavu také slouží. Blízké klatovské okolí asi nemůže se Šumavou soutěžit v turistické atraktivnosti, ale jedná se o typicky českou, zvlněnou a kopcovitou krajinu nebyčejného půvabu a krásy. Především trojúhelník vymezený Klatovy, Nepomukem na severu a Sušicí na jihu stojí stále mimo civilizační i větší turistický zájem, takže tu cyklista najde čistý vzduch, nulovou industrializaci a prázdné silničky.

Vodní hrad Švihov

Nejprve okruh z Klatov na sever a na západ. Nikoli po hlavní silnici Plzeň-Klatovy, ale po vedlejších silničkách přes Dolany se příjemnou jízdou údolím Úhlavy dostaneme ke Švihovu, kde stojí unikátní vodní hrad vybudovaný v letech 1480-1510. Kdysi byl celý jeho areál obehnaný vodním příkopem, dnes se příkop zachoval jen zčásti. Nad Švihovem se tyčí zalesněné kopce Korábské vrchoviny (Běleč, Řičej, Doubrava), jejichž výška se pohybuje okolo 700 metrů. Mezi nimi však vedou silnice se značenými cyklotrasami, které míří do městečka Chudenic.

Dva kilometry od Chudenic najdeme zámek Lázeň (dnes hotel) s pěkným parkem. Je zde tzv. Americká zahrada, arboretum založené r. 1841 s cennými severoamerickými dřevinami. Chudenice jsou také rodištěm dramatika a režiséra Jaroslava Kvapila, autor libreta k Dvořákově Rusalce. A právě toto libreto psal Kvapil inspirován romantickým jezírkem vzdáleným půl kilometru od zámku Lázeň (kdysi to bývalo i obecní koupaliště). A do třetice cíl, který zde nevynechejte: rozhledna Bolfánek (zkomolenina jména sv. Volfganga – 584 m), která se tyčí nad celým areálem. Z Chudenic se pak lze po místních komunikacích pohodlně vrátit zpět do Klatov, celý okruh není delší než 45 kilometrů.

Krajina u Plánice, v pozadí Šumava

Krajina u Plánice, v pozadí Šumava

Z východní strany se nad Klatovy jako výzva ke zdolání tyčí vrch Barák (706 m) s televizním vysílačem. Výhled by byl pěkný, ale věž není přístupná. Ovšem je kousek odtud je další vrch Rovná (724 m) a v jeho blízkosti ves Zdebořice. Hned nad ní je skalní ostroh s vynikajícím výhledem na velkou část Šumavy, z blízké náhorní plošiny poblíž telekomunikační věže je zase výborně vidět krajina směrem východ. Lesnatý kraj okolo patří do Přírodního parku Plánický hřeben – Kákov, což je krajina příkladně vyvážená, s lesy, poli, loukami i remízky, s poklidnými vesničkami a oblými kopci i údolími. Jízda zde je skutečně velmi příjemná.

Zelená hora v obklopení - zeleně?

Zelená hora v obklopení – zeleně?

Ze Zdebořic lze sjet na silnici vedoucí do Plánice, rodiště vynálezce Františka Křižíka (je tu i jeho muzeum) a do Nepomuku. I když jde o silnici II. třídy, provoz je zde malý a cesta (jde zároveň o cyklotrasu 2041) se pestře vlní, aniž by však zdejší kopce vyžadovaly velké fyzické nasazení. Kdo dojede až do Nepomuku, může se podívat na zámek Zelená hora, dějiště populárního románu M. Švandrlíka Černí baroni.

Velhartice

Dalším tipem je cesta šumavským podhůřím s návštěvou dvou hradů – Klenové a Velhartic. Klenová je od Klatov vzdálena jen 12 kilometrů směrem na Janovice nad Úhlavou, hrad z 13. století je pravděpodobně rodištěm skladatele a cestovatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Jihovýchodním směrem dojedeme po zhruba 15 kilometrech k hradu Velhartice – ojedinělé na něm je především mostové spojení věže s palácem. Na cestu z Klenové do Velhartic si lze vybrat z velkého počtu značených cyklotras, vedou jak po silnicích, tak loukami, opět krásnou „kopečkovitou“ krajinou. Mnohé z tras míří až do Sušice, kde za zdolání stojí blízký vrch Svatobor (845 m – velmi prudké stoupání) s rozhlednou. A ze Sušice vede vlakové spojení zpět do Klatov.

 

Hrad Klenová s galerií

VÝCHOZÍ MÍSTA: Klatovy, Nepomuk, Sušice (vše ČD).
DOPRAVA: vlak – trať 183 Plzeň-Železná Ruda, 185 Klatovy-Sušice.
PROFIL: středně těžký, zvlněný; místy prudší stoupání.
TERÉNY: silnice, lesní a polní cesty. Pro crossová i horská kola.
TIP NA TRASU: Klatovy (ČD) – Kydliny – po žluté: Barák – neznačeno: Zdebořice – Číhaň – Kolinec – Velhartice – Běšiny – Strážov – Klenová – Týnec – Klatovy (ČD). 57 km.

Komentáře k článku

Napsat komentář