Před volbou prezidenta: vést ČGF nebude „easy job“

(GOLF 402) V sobotu 16. března se uskuteční konference České golfové federace, na které se bude volit nový prezident. Kandidáti jsou dva, ale ať už vyhraje jeden či druhý, bude před ním stát několik úkolů. A nebude jistě lehké je vyřešit.

V minulém období, především od konce devadesátých let až po konec uplynulého desetiletí, nestály před prezidentem ČGF skutečně zásadní problémy. Golf v Česku rostl a i přes rozdílné názory různých jednotlivců působila česká golfová společnost relativně homogenně. Pamatuji si ještě období okolo roku 2005, kdy konference ČGF měly nevzrušivý průběh a končilo se relativně brzy, někdy po poledni.

To je hudba minulosti. Konference jsou dnes bouřlivé a trvají dlouho, protože se projednává více věcí, do kterých mluví hodně lidí a shoda nepanuje. ČGF je velkým sdružením, jehož subjekty mají velmi odlišné představy o směřování celé organizace a o vlastní úloze v ní. Skončily také roky hojnosti, ČGF se musí ve své činnosti spoléhat především na finance z vlastních zdrojů, tedy od členů.

Jaká by měla být role nového muže v čele ČGF, jak by se měl principiálně projevovat? V dané situaci mi připadá, že prezident ČGF by měl celou organizaci v prvé řadě skutečné vést. Měl by udat základní směr, kterým v nejbližších letech jít. Možná to bude znít nadneseně, ale nový prezident by měl mít svoji jasnou a konkrétní vizi. To minulí prezidenti neřešili a ani řešit nemuseli: vlak jel kupředu tak trochu sám, hnán masivním růstem. Dnes však růst už není dynamický, je potřeba si vytyčit nové a budoucnosti adekvátní cíle.

Prezident by také měl víc působit jako sjednocovací prvek. Bude to důležité hlavně proto, že po loňském schválení nových stanov ČGF se více než 160 klubů rozčlenilo na dvě skupiny členů. Jedna skupina je na tom z hlediska práv i povinností výrazně lépe a té druhé se to nelíbí: proti stanovám se vzbouřila a napadla je právní cestou. A Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jejich protestu částečně dal za pravdu a navrhl, aby některé body stanov byly upraveny. Upravené znění stanov se bude schvalovat ještě před volbou nového prezidenta, ale je pravděpodobné, že celý problém se bude táhnout dál. Nový prezident by pak asi měl přijít i s vlastní iniciativou, která by napomohla celý konflikt elegantně zvládnout. To vyžaduje člověka, který bude stát nad oběma skupinami a bude v celém problému vystupovat aktivně.

Nový prezident ČGF by také mohl dále posunout celou otázku organizovanosti všech hráčů v České republice. V Česku stále panuje situace, v níž každý, kdo chce hrát golf – a nechce být brán za hráče „méněcenného“ – musí být členem nějakého klubu, členem ČGF. Je to značně nepraktické i nepřirozené. Ačkoli v průběhu minulých let také došlo k mnoha pozitivním krokům především v otázce odbourání bariér pro nové zájemce o hru, situace je i tady stále nedořešená. Otevření golfu a odstranění všech administrativních a dalších překážek, to by mohlo být další pole aktivit nového prezidenta.

Určitě by bylo dobré, kdyby v čele celé organizace stál člověk, který je výraznou a silnou osobností. Rozhodně to nebude lehký úkol, vést Českou golfovou federaci příští čtyři roky. To, že se o funkci hlavy domácího golfu ucházejí pouze dva kandidáti, Zdeněk Kodejš a Pavel Suchánek, je tak trochu signifikantní. Kodejš navíc ve vedení ČGF už je coby viceprezident, takže jeho kandidatura je pochopitelným krokem. Novou personou je jedině Suchánek. Zjevně se nikomu moc nechce postavit se na kapitánský můstek lodi ve chvíli, kdy se moře vlní a předpověď počasí neslibuje hladkou jízdu. V každém případě jsem zvědav, jak bude volba probíhat – ta poslední totiž byla poněkud divoká.

Komentáře k článku

Napsat komentář