Vltavská vyhlídka na Živohošť

Zkuste si tipnout, kolik kilometrů měří tok Vltavy. Asi se netrefíte, určitě bude váš odhad nižší, než je skutečnost (pro přesné číslo rozklikněte článek). V každém případě ale tok téhle řeky vytváří úžasné scenérie.

Vltava měří od svého pramene 433 kilometrů. Vzhledem k tomu, že takovou délku nemají Čechy od svého nejjižnějšího až po nejsevernější bod, zdá se to být délka skutečně značná. Ale Vltava je  – na rozdíl od Labe – také hodně meandrující řekou a právě všechny její zákruty její tok prodlužují. A nic na tom samozřejmě nezměnily ani četné přehrady, které na řece v 20. století vyrostly.

A právě meandry patří k těm nejhezčím partiím na vltavské cestě z jihu na sever. Někde se řeka točí o 180 i více stupňů, mnohde třeba jen o 90, ale i tak jde skoro vždy o krásný pohled. Je dán i výškou okolních skal, které bývají 100 i více metrů vysoko. Kdysi bylo možné z mnoha vltavských vyhlídek shlížet do prudkého údolí na dynamický tok řeky, dnes se z těch samých vyhlídek díváme na poklidnou hladinu přehradních jezer.

Je to i případ vyhlídky naproti osadě Živohošť, odkud jsou tyhle fotografie (pár jich je i z blízkého okolí). Na vyhlídku se jde z obce Blažim, buď polními a lesními neznačenými cestami, nebo po silnici a pak po zelené značce.

Slapská přehrada rozdělila Živohošť na dvě části – či spíše původní obec pohřbila pod svými vodami. Dnes stojí na levém břehu Stará Živohošť, tedy „pozůstalý“ kostelík a pár původních budov, okolo pak nový kemp. Na druhé břehu je Nová Živohošť – opět nový kemp.

Kdo pamatoval zdejší obec, ten určitě musí zažívat při pohledu z vyhlídky pocity nostalgie. Dnešní turisté se kochají pohledem na hladinu vody a nostalgie je asi moc nepřepadá. Minulost odnesla voda i čas.

Komentáře k článku

Napsat komentář