Polovina českých golfistů dělá i jiný sport

(GOLF) Jsou rekreační golfisté sportovci, a pokud ano, kterým dalším sportům se věnují? Udělal jsem si v minulých týdnech na toto téma anketu a výsledky ukazují, že český golfista se rozhodně neomezuje jen na chození po zelených fervejích a grýnech.

Téma ankety, kterou jsem měl umístěnou na tomto webu v minulých týdnech, bylo jasné: ptal jsem se, zda golfisté kromě tohoto sportu provozují ještě nějaký další. Ankety se zúčastnilo na sedm desítek lidí, což sice není nějaký závratně velký počet, ale zase to není tak málo, aby výsledky nemohly odpovídat realitě.

Plných 55% dotázaných odpovědělo, že kromě golfu pěstují v současnosti aktivně ještě nějaký další sport. To je víc než polovina – a i mne tak velké číslo překvapilo.

Další skupinu tvoří ti, kteří v minulosti dělali jiný sport, ale nyní se věnují už jen golfu. Sem patří 29% dotázaných. Tohle je skupina buď starších lidí, anebo golfových „narkomanů“, které tento sport pohltil a oni se do něj s upřímným nadšením zbláznili.

Pro 9% je golf pouze doplňkovým sportem, více se věnují jinému sportu.

A konečně je tu skupina těch, kteří se v minulosti žádnému sportu příliš nevěnovali, ale golf je chytil a nyní je pro ně jediným a hlavním sportem. Takových je ovšem jen 7%.

Výsledky zároveň napovídají, že pokud by měl domácí golf odněkud brát nové zájemce, tak je to především z řad sportovně aktivních lidí – nikoli těch, kteří sportu obecně moc nehoví.

Nezjišťoval jsem, jaké jiné další sporty golfisté pěstují, ale několik se jich logicky nabízí. V první řadě je to lyžování, sport s velkou tradicí (myšleno v rekreačním duchu), ať už jde o běžkaření nebo sjezdové lyžování. Bezesporu nemalou část golfistů tvoří také tenisté – právě ti se mohou věnovat souběžně golfu i tenisu, protože tenis dnes lze hrát bez potíží i v zimě, v halách.

O vztahu cyklistiky a golfu jsem psal už mnohokrát a je jisté, že část cyklistů také hraje golf. Je ovšem otázkou, o jaké cyklisty jde – zda se jedná o ty, kteří vytáhnou kolo jen dvakrát, třikrát ročně, anebo o ty, kteří jezdí každý týden. Pro velmi aktivní cyklisty může být golf dobrým doplňkovým sportem – je fyzicky méně namáhavý. Ale problém je, že oba sporty zabírají hodně času a oba patří mezi ryze „letní“.

Jsou zde i kolektivní sporty a v minulosti jsem se setkal na hřištích se spoustou lidí, kteří provozovali fotbal, lední hokej, volejbal nebo basketbal a přešli ke golfu. Důvody byly v zásadě dva: jednak zranění, které jim nedovolilo pokračovat například v hraní fotbalu, a pak skutečnost, že u kolektivních sportů se musí sejít více hráčů. Pro spoustu lidí po čtyřicítce, padesátce, bývá problém dát se dohromady s „partou“ a jít si zahrát. Golf má tu výhodu, že ho můžete hrát i sami.

Z výsledků ankety ovšem může vyplývat i jedna „nebezpečná“ skutečnost. Jestliže hodně golfistů provozuje vedle golfu ještě jiný sport, mohou tito lidé v budoucnu poněkud omezit své golfové aktivity a věnovat se právě jinému sportu. Pokud člověk celoživotně sportuje, může mít v mládí období fotbalové, pak tenisové, posléze golfové a nakonec třeba cykloturistické… Může od jednotlivých sportů přecházet k jiným.

Je možné, že se to děje už i v současnosti. Kupříkladu hráči hrající golf deset i více let se mohou cítit poněkud „omrzeni“ golfem, mohou snížit svoji frekvenci her: na místo dvakrát týdně jdou jen jednou, případně jen dvakrát do měsíce. A ve volném čase se věnují zase jinému sportu.

To jsou ale už spíše spekulativní úvahy, ty by bylo potřeba doložit čísly. Na každý pár platí jedna věc: Češi jsou relativně sportovním národem (rozhodně více než evropské jižanské národy, ale zase ne tolik jako třeba Skandinávci) a český golfista má obecně silný vztah ke sportu. Rozhodně tedy neplatí, že golf je v českém prostředí coby sport „uzavřeným“ světem, který se od dalších sportovních aktivit nějak odděluje.

 

Komentáře k článku

Napsat komentář