Několik návrhů na refomu českého golfu

(G 345) Pokračuji v tématu o způsobu organizování českého golfu i golfistů. V tomto článku uvádím několik možných změn, které by systém golfu v Česku více přiblížily skutečným potřebám hráčů. A také ho více otevřely negolfové veřejnosti.

Co je jedním z klíčových problémů českého golfu? Množství bariér a málo volnosti. Před negolfovým zájemcem stojí stále hradba překážek, které musí překonat, než se stane právoplatným hráčem. A když jím už je, je svázán různými normami. Golf je v Česku také sportem plné organizovanosti, chybí mu sféra „volných“ hráčů. Zatímco tenis hraje v Česku přes 300 000 hráčů a v klubech jich je organizováno jen 63 000, golf hraje v Česku přes 50 000 lidí – a všichni jsou v ČGF. To není normální. Ve světě existují nicméně i jiné systémy organizování golfového provozu – a jsou mnohem úspěšnější než ten náš. Z nich bychom si mohli brát inspiraci.

Následující návrhy na změny jsou rozčleněny do tří skupin, od umírněných po radikální. Lze si ale z každé skupiny vybírat a návrhy kombinovat.

Kategorie A: „Mírný pokrok v mezích zákona“

1/ Každý člen golfového klubu je automaticky členem České golfové federace a získává KARTU ČLENA ČGF, na které je uvedeno jen jméno držitele a logo ČGF. Členství v klubu se každý rok „nahrává“ na magnetický pruh na kartě, při změně klubu se karta „přehraje“. Hendikep uveden není. Kartu lze obdržet po získání „osvědčení pro hru na hřišti“ nebo na základě záruky golfového garanta – hráče s HCP 36 a nižším a po vstupu do klubu. Každý klub dává za každého svého člena do společné pokladny ČGF ročně pouze 150 korun (nyní 300).

2/ Zavádí se KARTA GOLFISTY. Karta je určena všem, kteří chtějí hrát bez hendikepu, nechtějí být trvale organizováni, hrají jen párkrát za rok, ale potřebují mít při vstupu na hřiště doklad o golfových schopnostech. Karta je „doživotní“, vydává ji jakýkoli klub v ČR, výrobu zajišťuje ČGF. Kartu lze obdržet po získání „osvědčení pro hru na hřišti“. Cena max. 300 korun – díl z této částky jde do klubu, díl do ČGF.

3/ Posouvá se hranice pro „nesoutěžní výsledky“ na HCP 5,5. (V této kategorii je nízký hendikep spíše za „trest“, není důvod si myslet, že hráči si budou hendikepy při nesoutěžních výsledcích výhodně snižovat).

4/ Ruší se aktivní-neaktivní hendikep. (Lze těžko doložit, že jeho zavedení omezilo vítězství hráčů se zadrženými hendikepy. A/NE hendikep naopak nutí některé hráče k účasti na turnajích a hraní nesoutěžních výsledků a tím zvyšuje již tak nadměrnou „hendikepovost“ českého golfového života.)

5/ Ruší se Centrální mimoklubová registrace. Vzhledem k bodu č. 2 pozbývá smyslu. (CMR měla význam v době, kdy kluby nabízely drahá členství, tehdy byla cena členství v CMR za 3 000 ročně přínosem. Dnes mnoho klubů poskytne za 3 000 korun množství výhod a dárků, ale CMR nedává za tutéž cenu nic.)

Kategorie B: „Větší pokrok se změnou zákona“

1/ Zavádí se OBECNÁ KARTA GOLFISTY, je společná pro členy i nečleny ČGF. Vydává (prodává) ji golfový klub každému zájemci o golf. Golfista-nováček s jejím vydáním zároveň obdrží brožuru „Základní informace o golfu a pravidla chování na hřišti“ (vydává ČGF) a měl by si ji prostudovat. Z každé vydané karty jde do ČGF 150 korun + výrobní poplatek za kartu a brožuru. OBECNÁ KARTA GOLFISTY je i průkazem pro členy ČGF, členství se na kartu nahrává.

2/ Členem ČGF se stává automaticky každý člen klubu, který chce mít vedený hendikep. Hráči bez hendikepu nemusí být členy ČGF, ale mohou být zároveň členy klubu.

3/ Ruší se dosavadní pravidla pro přijímání klubů do ČGF. Členem ČGF se stane každý klub-subjekt, který zaplatí vstupní poplatek (cca 30 000 Kč), sdružuje hráče golfu a vede jim hendikepy; přijaty mohou být firemní, studentské, oborové kluby atd. Za každého hráče se platí ročně 150 Kč poplatek do pokladny ČGF. Pokud klub nezaplatí roční poplatky, jeho členství v ČGF okamžitě zaniká.

4/ Server ČGF umožňuje jednotlivým hráčům vstoupit do systému a upravit si hendikep. Každý si svůj hendikep může upravovat sám až do hranice HCP 5,5. Hendikepy se mění po turnajích, kdy výsledek zapíše do serveru organizátor turnaje, ale lze je měnit i po jakékoli rekreační hře. Hráč zadá hru a server spočítá výsledek i nový HCP.

5/ I hráč bez hendikepu může hrát jakékoli rekreační, klubové a jiné turnaje tohoto typu. V takovém případě hraje v kategorii „Mimo HCP“. Organizátor turnaje může jejich výsledky počítat (např. na rány), může je i zohlednit v celkových výsledcích.

Kategorie C:„Radikální změna a nový systém“

1/ Členy ČGF jsou jen golfoví činitelé, funkcionáři klubů, rozhodčí, golfoví cvičitelé a jiné osoby podílející se na golfovém provozu. ČGF se zabývá výhradně republikovým mistrovstvím, výkonnostními turnaji, regionálními soutěžemi, práci s mládeží, reprezentací. Sféra rekreačního golfu stojí – kromě otázek pravidel – zcela mimo aktivity ČGF.

2/ Členem ČGF se může stát jakýkoli subjekt-klub, který sdružuje golfové hráče. ČGF je financována paušálními pevnými příspěvky z klubů, nikoli podle počtu členů klubů, jako je tomu dosud. Paušální poplatek by měl být minimálně ve výši 50 000 korun ročně.

3/ Neexistuje celorepubliková „karta“ golfisty, každý golfový klub vydává vlastní členské karty či průkazky. Hendikep hráče vede jeho klub, ale každý hráč si může svůj hendikep libovolně upravit dle vlastních výsledků v turnajích i při rekreační hře.

4/ Neexistuje společný server ČGF pro všechny turnaje v Česku. Existují různé „funkční“ servery, které lze využívat pro zaznamenávání a počítání turnajové hry. Každé hřiště (klub) může mít vlastní „počítací“ server pro své turnaje i individuální výsledky.

5/ Neexistuje nic, co by komukoli bránilo ve vstupu na golfové hřiště – pokud samozřejmě nejde o ryze privátní areál. O „způsobilosti“ hráčů rozhodují jen maršálové na hřišti poté, co hráči vyrazí do hry.

Máte nějaké další návrhy? Pokud vám připadá, že mají smysl, případně jsou odrazem zahraničních zkušeností, napište je na adresu andrej.halada@email.cz. Sejde-li se jich dost, zveřejním je.

Komentáře k článku

m.strauch (18.02.2012, 12:39)

Je vidět, že Vás současný stav hodně trápí, a že o tom přemýšlíte. Varianta A i B by byla pokrok, ale otázka, dá se řešit amaterský golf bez kontextu ke golfu výkonostnímu??. Jak pojmout vlastně fungování ČGF? Jaká je koncepce golfu u nás? Jaké jsou představy financování? To nebude jen o 150Kč za kartičku, ale o přerozdělování pěněz. Bez adresné spoluúčasti členů asižádného Kaymera nikdy mít nebudeme? Píšete o příkladech jiné možné organizace golfu a zkušenostech ze zahraničí. Schválně je popište v některém příštím článku, docela by mě to zajímalo. Ale to asi předpokládám naši činovníci mají načteno.

Napsat komentář